Uutiset

Kurser på gång i Korsholm

Frivilliga räddningstjänstens gruppledarutbildning den 9.3 Mera info här och Frivilliga räddningstjänstens ledarkompletterande utbildning den 10.3 Mera info här… Läs mer


Kurs i efterspaning

FRT i Österbotten ordnar en kurs i efterspaning i Kuni på Rönnviks hembygdgård. Kursen är gratis och kursdragare Bo Norrgård Mera info finns här Bild… Läs mer


Säkert till sjöss

Foto: Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors Under en varm sommar är det lockande att ge sig ut på sjön. Många söker sig också till skärgården och vatten för att fira midsommar, men det är viktigt att vara försiktig. Vi frågade säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg på Finlands Sjöräddningssällskap om tips för hur man kan röra sig tryggt på sjön. Läs mer


Hjälparnas beredskap för strömavbrott

Den milda vintern har hittills besparat Finland från de fruktade strömavbrotten. I beredskapen ska man dock inte förlita sig enbart på yttre faktorer såsom vintervädret. Vintern fortsätter ännu och läget för eltillgången är fortfarande inte normalt. Vi frågade Tommi Virtanen, beredskapschef för Egentliga Finlands distrikt, om hans tankar om hur den osäkra energisituationen påverkar hjälparnas beredskap. Läs mer


Hjälparnas beredskap för strömavbrott

Den milda vintern har hittills besparat Finland från de fruktade strömavbrotten. I beredskapen ska man dock inte förlita sig enbart på yttre faktorer såsom vintervädret. Vintern fortsätter ännu och läget för eltillgången är fortfarande inte normalt. Vi frågade Tommi Virtanen, beredskapschef för Egentliga Finlands distrikt, om hans tankar om hur den osäkra energisituationen påverkar hjälparnas beredskap. Läs mer


Kontrollera ohto uppgifterna

Det har kommit till vår kännedom att flera av er som brukar delta i efterspaningarna i Vasa – Korsholm – Vörå – Malax – Laihela området inte fick larmen om de försvunna personerna i Värlax (21.6.2021) och Laihela (26.6.2021). Vi ber att ni går in och kollar så att er… Läs mer


Frivilligverksamheten har exceptionellt stor roll i översvämningsberedskapen i Lappland – hjälparna räcker till även om situationen fortskrider

Frivilligverksamheten har haft en allt större roll vid översvämningssituationen i Lappland. De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har bland annat skyddat äldre människors hem i Rovaseuturegionen. Om översvämningarna ökar, är man beredd att hjälpa också på andra håll i Lappland. Läs mer


Räddningstjänst som fritidsintresse?

Början av året är en lämplig tid för nya fritidsintressen och att exempelvis börja delta i räddningstjänsten! Ta kontakt med den medlemsorganisation i Frivilliga räddningstjänsten som intresserar dig, eller anmäl dig till en grundkurs. Läs mer