Frivilligverksamheten har exceptionellt stor roll i översvämningsberedskapen i Lappland – hjälparna räcker till även om situationen fortskrider

Frivilligverksamheten har haft en allt större roll vid översvämningssituationen i Lappland. De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har bland annat skyddat äldre människors hem i Rovaseuturegionen. Om översvämningarna ökar, är man beredd att hjälpa också på andra håll i Lappland.

De frivilliga inom Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, har under den senaste veckan arbetat från morgon till kväll för att skydda äldre människors hem i Lappland mot översvämningarna. Arbetet har utförts som stöd för räddningsverket ända sedan beredskapsfasen inleddes.

– De frivilligas roll har varit betydligt större än under tidigare år. Tidigare har vi varit beredda att hjälpa till vid översvämningar främst i Kittilä, men på grund av att översvämningarna nu är så omfattande har de frivilliga behövts även i Rovaseutu, säger Röda Korsets beredskapschef i Lapplands distrikt Annikki von Pandy.

De frivilliga har bland annat skyddat husen i översvämningsområdet, övervakat översvämningsmurens hållbarhet och hjälpt till vid trafikstyrning. Allt som allt har de frivilliga avverkat cirka 1000 arbetstimmar för att förhindra översvämningsskador.

Beredda att hjälpa också i Meri-Lappi, Ivalo och Kittilä

Frivilliga räddningstjänsten är redo att stöda myndigheter också på andra håll i Lappland. Von Pandy bedömer att frivilligresurserna räcker till även om översvämningssituationen fortsätter.

– I Kittilä har vi cirka 50 utbildade frivilliga i larmberedskap, i Ivalo 40 och i Meri-Lappi 60. Vi kan vid behov flytta resurser från ett område till ett annat, om vi kommer överens så med myndigheterna.  I uppgifter, för vilka en myndighet eventuellt begär hjälp, är beredskapen god.

I hjälpoperationen, som startade i Rovaseutu, har frivilliga från nästan alla Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer i området deltagit. Tiotals nya människor har också anslutit sig till frivilligverksamheten. Även lokala läroinrättningar, idrottsföreningar och företag har aktiverat sig för hjälparbetet.