Säkert till sjöss

Foto: Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors

Under en varm sommar är det lockande att ge sig ut på sjön. Många söker sig också till skärgården och vatten för att fira midsommar, men det är viktigt att vara försiktig. Vi frågade säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg på Finlands Sjöräddningssällskap om tips för hur man kan röra sig tryggt på sjön.

Vilka uppdrag är typiska för Sjöräddningssällskapet under midsommaren?

Bakgrunden till Sjöräddningssällskapets typiska uppdrag under midsommaren är vanligen att bränslet har tagit slut, att det har blivit fel på motorn, att elen krånglar och att servicen varit bristfällig. I början av båtsäsongen är det viktigt att se till att till exempel filtren är i skick. Vanligen befinner sig de hjälpbehövande som får hjälp under midsommaren på en holme eller vid stranden till stugan när något av de här problemen uppstår överraskande.

Vilka tips kan man ge dem som rör sig på sjön under midsommaren?

Det absolut viktigaste kravet är flytvästen, som alltid ska vara på. Därtill är de tekniska avgångskontrollerna viktiga för båtföraren och dessa finns i detalj på Finlands Sjöräddningssällskaps webbsidor. Största delen av hjälpbehovet på sjön beror på tekniska fel. Genom att förebygga dem skulle hjälpuppdragen minska betydligt. Det är också viktigt att beakta väderleksrapporterna, att ta hand om beredskapen och att göra ändamålsenliga färdplaner.

Hur kan olyckor undvikas?

Genom att ta hand om beredskapen, fundera på vad man har för avsikt att göra samt att beakta andra. Det är viktigt att hålla utkik ordentligt. Båtens alla passagerare kan vara med och hålla utkik genom att titta sig omkring och berätta vad de ser. Förarens synfält är begränsat och olyckor uppstår lätt. Det är viktigt att komma ihåg att situationen alltid är mer eller mindre farlig när man befinner sig på sjön. När man får motorstopp med bilen kan man stanna och vänta i lugn och ro vid vägkanten, men vattnet är ett dynamiskt element. Ju längre störningen pågår, desto oförutsägbarare blir situationen. Genom att agera eftertänksamt är det ändå möjligt att undvika sannolikheten för olyckor.