Hannu Harri är Vapepas följande ordförande

Hannu Harri har utsetts till ny ordförande för Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa). Han inleder sitt uppdrag den 1 januari 2020.

Harri ersätter den avgående ordföranden för nätverket, Minna Karhunen, och förbereder sig för att ta emot uppdraget för följande tvåårsperiod.

Harri har arbetat som utvecklingsdirektör för Kirkkopalvelut ry sedan 2013 men har också haft ett flertal volontär-, förtroende- och arbetsuppgifter i olika organisationer. Han har tidigare varit styrelsemedlem hos Finlands Röda Kors samt ordförande för Helsingfors och Nylands distrikt. För närvarande är han dessutom ordförande för Punainen Risti Ensiapu Oy, Röda Korsets bolag för första hjälpen.

– Frivilliga räddningstjänsten är en central och viktig del av vardagssäkerheten och medborgarsamhället. Vi bör tillsammans med Vapepas samtliga medlemsorganisationer se till att de frivilligas färdigheter och delaktighet stärks för att hjälpberedskapen ska kunna upprätthållas och utvecklas överallt i Finland, säger Harri.

Ordförande för centralkommittén är en person som utses för två år i taget av Finlands Röda Kors, som är kontaktorganisation för Frivilliga räddningstjänsten (Vapepas instruktion).

Hannu Harri inleder sitt uppdrag den 1 januari 2020.

Hannu Harri inleder sitt uppdrag den 1 januari 2020.