Hjälparnas beredskap för strömavbrott

Den milda vintern har hittills besparat Finland från de fruktade strömavbrotten. I beredskapen ska man dock inte förlita sig enbart på yttre faktorer såsom vintervädret. Vintern fortsätter ännu och läget för eltillgången är fortfarande inte normalt. Vi frågade Tommi Virtanen, beredskapschef för Egentliga Finlands distrikt, om hans tankar om hur den osäkra energisituationen påverkar hjälparnas beredskap.

Hurdana risker finns det med strömavbrott när det gäller hjälpuppgifter?

Vid kortvariga, roterande strömavbrott ser jag inget särskilt behov av förberedelser när det gäller hjälpande. Vid strömavbrott fokuserar beredskapen framförallt på alla verksamheter som är beroende av elförsörjningen, såsom att använda hissar, medicinska anordningar eller att handla. Om man kunde räkna med att få vara med om strömavbrott i Finland skulle det främst vara fråga om kortvariga, roterande strömavbrott, och de förberedelser som krävs för hjälpuppdrag görs inte för enskilda strömavbrott eller andra kortvariga störningar. Förberedelser görs också för situationer där el inte alls finns tillgänglig, det vill säga vi verkar utanför nätet.

Hur ska hjälparna förbereda sig för strömavbrott?

Om man ​​tänker på en vanlig människas liv, så borde vi alla kunna leva i ett samhälle där det uppstår kortvariga störningar. Detta gäller särskilt för hjälpare. Man behöver ett tankesätt där man inte lever så kallat ur hand i mun. Om man ​​tänker på till exempel elektronik så bör mobiltelefoner laddas i god tid innan batterierna är helt tomma. Dessutom ser man till att det i övrigt finns ström i apparater, och reservströmkällor används vid behov. För hjälpares beredskap gäller samma saker som för den normala samhällsberedskapen, men jag förväntar mig att hjälparna kan fungera som ett föredöme för andra när det gäller beredskapen.

Vad ska medborgarna ta hänsyn till när det gäller strömavbrott?

Man ska förbereda sig så att de normala behoven i vardagen fungerar trots korta avbrott. Att handla är ett bra exempel. Det behöver inte vara ett speciellt långt strömavbrott innan butikerna blir tvungna att stänga dörrarna. Under ett strömavbrott överförs inga pengar och bältet rör sig inte. Det kan dröja länge för butikernas system att återhämta sig från även ett kort strömavbrott. Det skulle vara bra för alla använda tankesättet 72 timmar. Det vill säga varje individ och organisation skulle behöva kunna fungera självständigt i tre dygn tills de får hjälp av kommunen – först kommunen före de får hjälp av den regionala myndigheten och sedan hjälp på nationell nivå.