Till myndigheterna

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk som består av 53 organisationer. Nätverkets larmgrupper stöder myndigheterna i olyckor och övriga krissituationer.

Myndigheten larmar oftast Frivilliga räddningstjänsten till efterspaningar av försvunna personer, men utbildade frivilliga hjälper även med annat. De ger psykiskt stöd, handleder trafiken och hjälper vid evakueringar. Frivilliga räddningstjänstens hjälpare fungerar på land, till sjöss och i luften.

Frivilliga räddningstjänstens organisationer fungerar tillsammans så att varje organisations kunnande i en larmsituation kan användas för att hjälpa den som är i nöd. I en larmsituation leder Frivilliga räddningstjänsten sin egen verksamhet. Samarbetet med myndigheterna är avtalsbaserat och medlemsorganisationerna sköter själva om sina larmgruppers beredskap.

Se presentationsvideon nedan (på finska) om Frivilliga räddningstjänstens verksamhet.

Ytterligare information:

Beredskapskoordinator Arsi Veikkolainen tfn 040 120 9022, arsi.veikkolainen@rodakorset.fi

Finlands Röda Kors beredskapschefer (se regionala kontaktuppgifter)

Finlands Röda Kors fungerar som Frivilliga räddningstjänstens kontaktorganisation och koordinerar Frivilliga räddningstjänstens verksamhet för den allmänna räddningstjänstsverksamhetens del. Finlands Sjöräddningssällskap koordinerar den frivilliga sjöräddningsverksamheten och Finlands Flygräddningssällskap den frivillig flygräddningsverksamheten.