Utbildning

När du kan, vågar du hjälpa. Som medlem i Frivilliga räddningstjänsten ges du alltid utbildning i dina uppgifter. Grundkurserna är en bra plats att bekanta sig med verksamheten och på fortsättningskurserna kan du fördjupa dina kunskaper. Övningar tillsammans med myndigheterna förbereder dig och din grupp för riktiga uppdrag! En del av kurserna hålls också på svenska.

Utbildningsvägens struktur

Grundkurs

Frivilliga räddningstjänstens grundkurser ger dig de färdigheter som du behöver för att fungera som frivillig i larmgrupper. På efterspaningskurserna lär du dig om de efterspaningsmetoder som behövs för att leta efter försvunna personer, på informationsverksamhetens kurser lär du dig att använda radiotelefoner och andra kommunikationsmedel och på grundkursen i första omsorgen lär du dig om att hjälpa människor efter olyckor.
På Frivilliga räddningstjänstens grundkurser får du grundläggande information om vad Frivilliga räddningstjänsten är och på vilket sätt vi bistår myndigheterna.

Sök grundkurser i ditt närområde

Övningar

Du får i praktiken tillämpa det du lärt dig på grundkurserna genom att delta i Frivilliga räddningstjänstens övningar och larmuppdrag. Övningarna ordnas ofta tillsammans med myndigheterna och på dem övar man samarbete mellan Frivilliga räddningstjänstens olika larmgrupper.
Efter att du gått med i en larmgrupp meddelar den frivilliga beredskapsjourhavande dig om larmuppdrag. Du avgör dock själv om du deltar i uppdraget.

Sök övningar i ditt närområde

Regional fortbildning

Efter grundkurserna kan du fördjupa dina kunskaper genom regional fortbildning. På de funktionella kurserna lär du dig mer om till exempel ledning och myndighetssamarbete.

Sök fortbildning i ditt närområde

Nationell fortbildning

När din erfarenhet växer kan dina kunskaper vara till nytta även för andra frivilliga. Du kan utbilda dig till ledare för Frivilliga räddningstjänsten och leda grupper av frivilliga i larmsituationer eller till beredskapsutbildare och ordna grundkurser för nya frivilliga.

Sök nationell fortbildning