Ett nätverk som räddar människoliv

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk som består av 54 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Vanligtvis larmas Frivilliga räddningstjänsten för att leta efter försvunna, men det behövs också frivilliga för att ge psykiskt stöd, leda trafiken och hjälpa till vid evakueringar. Våra hjälpare arbetar till lands och sjöss, och i luften.

Organisationerna i Frivilliga räddningstjänsten arbetar tillsammans så att man vid larm kan utnyttja varje organisations kompetens för att hjälpa människor i nöd. Vid larm leder Frivilliga räddningstjänstens medlemmar sin egen verksamhet. Verkshamheten:

  • är frivillig
  • stöder myndigheterna
  • organiserad
  • utbildad medborgarverksamhet

En för alla öppen sammanslutning av organisationer

Vem som helst som vill hjälpa andra på ett praktiskt sätt kan gå med i Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer ordnar utbildning för alla frivilliga. Organisationerna utrustar också sina frivilliga. I Frivilliga räddningstjänsten som grundades 1964 i Finland arbetar sammanlagt över 10 000 frivilliga i över 1000 larmgrupper.

Finlands Röda Kors är Frivilliga räddningstjänstens samorganisation och samordnar den allmänna räddningsverksamheten. Finlands Sjöräddningssällskap samordnar den frivilliga sjöräddningsverksamheten och Finlands Flygräddningssällskap den frivilliga flygräddningsverksamheten.

Beredskapsorganisationer


Finlands Svenska Marthaförbund

Folkhälsan

Suomen TiepalvelumiesliittoMedlemmar som stödjer verksamheten