Säkert till sjöss

Foto: Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors Under en varm sommar är det lockande att ge sig ut på sjön. Många söker sig också till skärgården och vatten för att fira midsommar, men det är viktigt att vara försiktig. Vi frågade säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg på Finlands Sjöräddningssällskap om tips för hur man kan röra sig tryggt på sjön. Läs mer


Hjälparnas beredskap för strömavbrott

Den milda vintern har hittills besparat Finland från de fruktade strömavbrotten. I beredskapen ska man dock inte förlita sig enbart på yttre faktorer såsom vintervädret. Vintern fortsätter ännu och läget för eltillgången är fortfarande inte normalt. Vi frågade Tommi Virtanen, beredskapschef för Egentliga Finlands distrikt, om hans tankar om hur den osäkra energisituationen påverkar hjälparnas beredskap. Läs mer


Hjälparnas beredskap för strömavbrott

Den milda vintern har hittills besparat Finland från de fruktade strömavbrotten. I beredskapen ska man dock inte förlita sig enbart på yttre faktorer såsom vintervädret. Vintern fortsätter ännu och läget för eltillgången är fortfarande inte normalt. Vi frågade Tommi Virtanen, beredskapschef för Egentliga Finlands distrikt, om hans tankar om hur den osäkra energisituationen påverkar hjälparnas beredskap. Läs mer