Vapepa ledarskapsutbildning

12.03.2024 - 12.03.2024 klo 09:00 Turku

Den nationella Vapepa ledarutbildningen hålls i Turku 23.-24.3.2024 (platsen meddelas senare).

Antagningsvillkor:

Sökande förväntas ha goda kunskaper om frivillig räddningstjänst och samarbete med myndigheter. De måste ha varit aktivt involverade i Vapepas verksamhet (erfarenhet av sökning, räddning och kommunikation – samt i larmuppgifter).

Den sökande måste ha slutfört alla grundkurser i VAPEPA (grundkurser i första hjälpen, sökning, kommunikation och civilskydd) eller ha förvärvat motsvarande kunskaper och färdigheter. Om någon av ovanstående kurser saknas kan den sökande välja att slutföra dem efter VAPP-ledarutbildningen, varefter officiell VAPP-ledaridentifiering och privilegier kommer att tilldelas. De som har genomgått grundkurserna kommer att prioriteras bland dem som väljs ut för utbildning.

Kursens mål:

Efter utbildningen kommer deltagaren att kunna fungera som en assisterande VAPEPA-ledare med en mer erfaren VAPEPA-ledare. Han/hon kommer att känna till rollen, uppgifterna, ansvaret och instruktionerna för en VAPEPA-ledare, liksom grunderna i ledarskap och samarbete med myndigheter. Praktikanten är också entusiastisk över att utvecklas som VAPEPA-ledare och vill förbättra VAPEPA:s verksamhet.

För att ansöka till kursen:

Vänligen kontakta Röda Korsets beredskapschef i ditt område för att diskutera möjligheten att delta i utbildningen.

Vänligen fyll i det bifogade formuläret senast den 11.3.2024. Din ansökan kommer att behandlas av Finlands Röda Kors distrikts beredskapschef och centralbyråns beredskapsutbildningsplanerare. Alla ansökare meddelas personligen per e-post om deltagarval under 13.3.2024. De som väljas till utbildningen får ännu en anmälningslänk till utbildningen.

Ansökan: https://www.lyyti.in/Hakemus_Vapepajohtajakoulutukseen_2024_3146/se

För mer information om utbildningen: annalena.sjoblom@redcross.fi