Psykisk stöd kurs

14.05.2016 - 28.05.2016 klo 9:00 Vasa

Grundkurs i Psykiskt stöd

Föreläsare: Ghita Bodman, utbildare i psykiskt stöd och doktorand i socialvetenskaper

Kursens innehåll

Lördag 14.5.2016 kl. 9 – 16

  • Begrepp inom psykiskt stöd
  • Behovet av kunskaper om psykiskt stöd
  • Psykisk skada och akut kris
  • Psykiskt stöd – Att hjälpa och att fungera som hjälpare

Lördag 28.5.2016 kl. 9 – 16

  • Förluster och sorg
  • Att klara sig – Resurser för att klara sig
  • Psykosocialt stöd och stödtjänsterna
  • Kursens avslutning

Kursplats: ABC i Runsor, Kiitokaari 2, nära flygplatsen

Pris: 15 € för FRK medlemmar och 40 € för icke medlemmar, mat och kaffe till självkostnadspris.

Anmälan senast 6.5 till Isabella Olli tfn 020 701 2751, eller till Rolf Sund tfn 020 701 2754