Grundkurs i Första omsorg

25.03.2021 - 29.03.2021 klo 17-20 Teams

Under första omsorgskursen bekantar man sig med den organiserade frivilligverksamheten för att hjälpa och stödja människor i olika akuta olyckssituationer och störningssituationer.

Kursen går under två kvällar 25.3 och 29. 3 kl 17-20 via Teams

Fösta omsorgen stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet. Kursen är ämnad för alla som är intresserade av förstaomsorgsuppdrag inom frivilliga räddningstjänsten.

Kursen tar upp bespisning, klädhjälp, nödinkvartering och grunderna i psykiskt stöd. Anmälningar innan 21.3.2021:  https://www.lyyti.in/forstaomsorg21

Mer information fås av annalena.sjoblom@redcross.fi

Ilmoittaudu mukaan