Rättsligt meddelande

Innehållet på Vapepas webbplats www.vapepa.fi är upphovsrättsligt skyddat, © Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors förbehåller sig alla rättigheter enligt upphovsrättslagen. Det är tillåtet att länka till organisationens webbplatser via andra webbplatser. Om inte annat nämns, bör man anhålla om lov av organisationen för att få använda innehållet och bilderna på Vapepas webbplatser i andra sammanhang.

Uppgifter om användare som registerar sig via Vapepas webbplatser sparas i enlighet med den datasekretesslagstiftning som gäller för webbplatsens server.