Henkisen tuen peruskurssi Seinäjoella

08.11.2022 - 09.11.2022 klo 18.00–21.15 Seinäjoki

 

Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen. Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat tarvita henkistä ensiapua.

Vapaaehtoiset kohtaavat hädänalaisia ihmisiä omassa tehtävässään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kohderyhmä ja vaatimukset
Uusille ja jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille, jotka toimivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- ja nuorisotoiminnassa, maahanmuuttajien tukena tai kouluyhteistyössä. Kurssi on myös ensimmäinen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

Osaamistavoitteet
Osallistujilla on koulutuksen päätyttyä valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat itsessään ja muissa. Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen. Löytää keinoja itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen yllättäessä.

Ohjelma

8.11.2022 klo 18.00–21.15

  • mitä henkinen ensiapu on
  • miksi tukea tarjotaan
  • kuka voi tarjota henkistä ensiapua
  • ketkä sitä tarvitsevat

9.11.2022 klo 18.00–21.15

  • katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
  • psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
  • auttajan itsehoito
  • lisävahingon välttämisen periaate

Hinta

Kurssi maksaa 30 euroa

Paikka

Suomen Punaisen Ristin aluetoimisto
Laturitie 2, 60510 Seinäjoki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 4.11.2022 mennessä vain Siviksen sivulla, osoitteessa https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/51181

Lisätietoja

Janne Säilä
janne.saila@punainenristi.fi

040 535 2118

Liitetiedosto

Ilmoittaudu mukaan