Yhteystiedot

Tavoitat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ottamalla yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin tai suoraan haluamaasi jäsenjärjestöön.

Vapaaehtoisesta meripelastustoiminnasta Vapepassa vastaa Suomen Meripelastusseura  ja lentopelastustoiminnasta Suomen Lentopelastusseura.

Valtakunnallinen koordinaatio

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhdysjärjestönä ja vastaa Vapepan valtakunnallisesta ja alueellisesta koordinaatiosta yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi.

 

Valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen

p. 020 701 2137

 • Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • OHTO-asiat


Tiedottaja Sari Häkkinen

p. 020 701 2003

 • Vapepan viestintä ja mediayhteydet
 • Vapepan verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
 • Extranet
 • Vapepan viestintäaineistot
 • Viestintäkoulutus
 • Jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoisten viestinnän tuki
 • Vapepa-info -lehti

 

Valmiuskoulutussuunnittelija Jukka-Pekka Kaasinen

p. 020 701 2131

 • Vapepan peruskurssin sekä etsintä- ja viestikoulutusten suunnittelu
 • Vapepan kouluttaja- ja johtajakoulutus
 • Virve-asiat


Valmiussuunnittelija Melinda Palomaa

p. 020 701 2127

 • Ensihuoltotoiminnan kehittäminen ja koulutussuunnittelu


Psykososiaalisen tuen suunnittelija Tuula Luoma

p. 020 701 2130

 • Henkisen tuen toiminnan kehittäminen ja koulutussuunnittelu

 

Hankesuunnittelija Niki Haake

p. 020 701 2142

 • Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -jatkohanke

 

Punaisen Ristin keskustoimiston kautta saat yhteyden myös Vapepan keskustoimikuntaan ja puheenjohtaja Minna Karhuseen. Keskustoimiston postiosoite on Suomen Punainen Risti, PL 168, 00141 Helsinki.

Alueellinen koordinaatio

Punaisen Ristin piirien valmiuspäälliköt vastaavat Vapepa-järjestöjen alueellisesta yhteistyöstä ja hälytysryhmien vapaaehtoisten tukemisesta eri puolilla Suomea. Valmiuspäälliköiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi.

Voit myös etsiä tietoa Vapepan toiminnoista omalla paikkakunnallasi täällä.

Valmiuspäälliköt

Helsingin ja Uudenmaan piiri
Jarmo Hollstein
p. 020 7012361

Häme
Tapani Huhtala
p. 040 5895780

Kaakkois-Suomi
Eila Siira
p. 020 7012724

Lappi
Annikki von Pandy
p. 0400 391868

Länsi-Suomi
Aki Valonen
p. 040 528 0902

Oulu
Ari Haaranen
p. 040 7276691

Satakunta
Kari Petäjä
p.020 701 2826

Savo-Karjala
Mika Korppinen
p. 0400 648268

Varsinais-Suomi
Tommi Virtanen
p. 020 7012405

Åboland
Annalena Sjöblom
p. 020 7012504

Åland
Olof Collin
p. 020 7012704

Österbotten
Rolf Sund
p. 0400 263448

Vapepan keskustoimikunta

Vapepan keskustoimikunta sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen toimintaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä seuraa ja kehittää toimintaa.

Kullakin jäsenjärjestöllä on oikeus nimetä edustajansa keskustoimikuntaan. Lisäksi viranomaisilla on edustus toimikunnassa.

Jäsenet:

Minna Karhunen, puheenjohtaja

Arsi Veikkolainen, sihteeri

Järjestöjen edustajat (tulossa)