Yhteystiedot

Tavoitat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ottamalla yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin tai suoraan haluamaasi jäsenjärjestöön.

Vapaaehtoisesta meripelastustoiminnasta Vapepassa vastaa Suomen Meripelastusseura  ja lentopelastustoiminnasta Suomen Lentopelastusseura.

Alueelliset yhteystiedot ja verkkosivut löydät täältä.

Valtakunnallinen koordinaatio

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhdysjärjestönä ja vastaa Vapepan valtakunnallisesta ja alueellisesta koordinaatiosta yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi.

 

Valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen

p. 040 120 9022

 • Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • OHTO-asiat


Tiedottaja Ossi Seppälä

p. 040 664 7779

 • Vapepan viestintä ja mediayhteydet
 • Vapepan verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
 • Extranet
 • Vapepan viestintäaineistot
 • Viestintäkoulutus
 • Jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoisten viestinnän tuki
 • Vapepa-info -lehti

 

Valmiuskoulutussuunnittelija Taru Hakanen

p. 040 809 7370

 • Vapepan peruskurssin sekä etsintä- ja viestikoulutusten suunnittelu
 • Vapepan kouluttaja- ja johtajakoulutus
 • Virve-asiat


Valmiussuunnittelija Melinda Palomaa

p. 040 072 4663

 • Ensihuoltotoiminnan kehittäminen ja koulutussuunnittelu


Psykososiaalisen tuen suunnittelija Tuula Luoma

p. 0400 458 369

 • Henkisen tuen toiminnan kehittäminen ja koulutussuunnittelu

 

Hankesuunnittelija Heta Hyvärinen

p.  040 191 3393

 • Oil spill -hanke

Punaisen Ristin keskustoimiston kautta saat yhteyden myös Vapepan keskustoimikuntaan ja puheenjohtaja Minna Karhuseen. Keskustoimiston postiosoite on Suomen Punainen Risti, PL 168, 00141 Helsinki.

Alueellinen koordinaatio

Punaisen Ristin piirien valmiuspäälliköt vastaavat Vapepa-järjestöjen alueellisesta yhteistyöstä ja hälytysryhmien vapaaehtoisten tukemisesta eri puolilla Suomea. Valmiuspäälliköiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi.

Valmiuspäälliköt

Helsinki ja Uusimaa
Jarmo Hollstein
p. 0400 465 162

Häme
Tommi Mattila
p. 040 5895 780

Kaakkois-Suomi
Eila Siira
p. 0400 965 407

Lappi
Annikki von Pandy
p. 0400 391 868

Länsi-Suomi
Aki Valonen
p. 040 528 0902

Oulu
Ari Haaranen
p. 040 7276691

Satakunta
Kari Petäjä
p. 0400 322 191

Savo-Karjala
Mika Korppinen
p. 0400 648268

Varsinais-Suomi
Tommi Virtanen
p. 0400 127 152

Åboland
Annalena Sjöblom
p. 0400-838675

Åland
Olof Collin
p. 040 675 8455

Österbotten
Rolf Sund
p. 0400 263448

Vapepan keskustoimikunta

Vapepan keskustoimikunta sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen toimintaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä seuraa ja kehittää toimintaa.

Keskustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, koordinaatiojärjestöjen edustajat sekä 8-10 Vapepan jäsenjärjestöjen edustajaa, jotka valitaan vuosikokouksessa. Lisäksi viranomaisilla on edustus toimikunnassa.

 

Puheenjohtaja: Minna Karhunen

 

Sihteeri: Arsi Veikkolainen

 

Koordinaatiojärjestöjen edustajat:

Kalle Löövi, Suomen Punainen Risti

Jari Piirainen, Suomen Meripelastusseura

Janne Vainio, Suomen Lentopelastusseura


Järjestöjen edustajat:

Juha Niemi, MPK

Satu Virtanen, Maanpuolustusnaisten Liitto

Kaarina Suhonen, Naisten Valmiusliitto

Jouko Hyppönen, Reserviläisliitto

Ari-Pekka Arponen, Sukeltajaliitto

Ari Oikarainen, Suomen Kylätoiminta

Jouko Mononen, Suomen Latu

Marika Punamäki, SPEK

Mika Soininen, Suomen Pelastuskoiraliitto

Timo Hautala, Suomen Reserviupseeriliitto

 

Asiantuntijajäsenet:

Marko Heikkilä, poliisihallitus

Alpo Nikula, sisäministeriön pelastusosasto

Merja Rapeli (varajäsen Markku Saarinen), sosiaali- ja terveysministeriö

Juhani Kautonen, Vapepan maakuntatoimikunnat

Mika Korppinen, Suomen Punaisen Ristin valmiuspäälliköt