Henkisen tuen peruskurssi

18.05.2024 klo 9.30 - 17.30 Saarijärvi

Henkisen tuen peruskurssi

Tervetuloa henkisen tuen kurssille!

Kuka tahansa voi kohdata hädässä olevan ihmisen, joka kaipaa tunnetason ja käytännön tukea eli henkistä ensiapua. Kriisitilanteita syntyy jatkuvasti. Toisinaan ne ovat vähäisiä ja luonteeltaan henkilökohtaisia, ja niiden vaikutukset kohdistuvat vain yksittäiseen ihmiseen. Joskus taas kriisit ovat suuria ja aiheuttavat haittaa suurelle ihmisjoukolle. Kriisitilanteen laajuudesta riippumatta ihmiset saattavat tarvita henkistä ensiapua.

Vapaaehtoiset kohtaavat hädänalaisia ihmisiä omassa tehtävässään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Kaikille avoin kurssi! Aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Kurssi on hyvä myös uusille ja jo toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille, jotka toimivat mm. puhelinauttajina, ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ruoka-aputoiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa, ystävä- ja nuorisotoiminnassa, maahanmuuttajien tukena tai kouluyhteistyössä. Kurssi on myös ensimmäinen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoisena toimimista hälytysryhmissä.

Osaamistavoitteet

Osallistujilla on koulutuksen päätyttyä valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat itsessään ja muissa. Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen. Löytää keinoja itsensä tueksi äkillisen kriisitilanteen yllättäessä.

Kurssin sisältö:

  • mitä henkinen ensiapu on
  • miksi tukea tarjotaan
  • kuka voi tarjota henkistä ensiapua
  • ketkä sitä tarvitsevat
  • katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
  • psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
  • auttajan itsehoito
  • lisävahingon välttämisen periaate

Osallistujille lähetetään hyvissä ajoin ennen kurssia kurssikirje, joka sisältää ohjelman ja saapumisohjeet.

Kurssin järjestää Suomen Punaisen Ristin Saarijärven osasto ja toteutetaan Vapepa Keski-Suomen, Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja Opintokeskus Siviksen tuella.

Vapepa, SPR ja Sivis logot.

PS. Vapepa Keski-Suomen postituslistalla oleville lähetämme tietoa mm. Vapepan tapahtumista, kursseista ja koulutuksista. Postituslistallemme voi liittyä osoitteessa https://vapepa.fi/2019/06/05/vapepa-keski-suomen-postituslista, jossa myös lisätietoa postituslistastamme.

Ilmoittaudu mukaan