OHTO hälytysjärjestelmä

Vapepa käyttää  tekstiviestipohjaista OHTO-hälytysjärjestelmää.  Viranomaishälytyksen tultua valmiuspäivystäjälle hälytetään vapaaehtoiset OHTO -järjestelmän kautta paikalle. Puhelimella ryhmien hälyttäjille soittamiseen perustuva järjestelmä toimii varajärjestelmänä taustalla.

Vain OHTOon kirjautuneita ja hälytysryhmiin liitettyjä hälytysryhmäläisiä hälytetään tehtäville.

Tästä löydät kirjautumisohjeet ja hälytysviestiin vastaamisohjeet.

OHTO järjestelmässä ylläpidetään hälytysryhmien hälytyskortteja, joista ajetaan tuloste varajärjestelmäksi.

OHTO järjestelmään kirjataan kaikki hälytystilanneraportit, myös niistä hälytyksistä joissa hälytys on tehty muuta kautta.

Valmiuspäälliköt on perehdytetty OHTO-järjestelmään. Käyttöönoton tukena ja opastajina toimivat OHTO-kouluttajat. Käytöönotto ja siihen liittyvä koulutus vaihtelee hieman eri piirien välillä. Lisätietoja saat alueesi valmiuspäälliköltä.

 

OHTO UKK-palsta julkaistaan myöhemmin.