Yhteistyötä yli vastuurajojen

Perjantaina 10.7.2020 klo. 21.51 soitettiin Vapepan päivystysnumeroon ja pyydettiin ottamaan pikaisesti yhteyttä Jyväskylän Palokkaan, jossa hetkeä aiemmin oli syttynyt laaja kerrostalon tulipalo.

Useat vapaaehtoiset vastasivat hälytykseen, tietämättä vielä että tuleva yö on monelle ainutkertainen ja ennen kokemattoman haasteellinen, ja jossa koetellaan opittuja ja harjoiteltuja taitoja ja toimitaan tehtävillä, jotka ovat usealle eri viranomaiselle kuuluvia virkatehtäviä. Siviilihenkilöinä.

Viranomaisten rinnalla ja auttamisen tarpeen ajamana sukellettiin savuun ja kannettiin autettavia ulos miettimättä vastuita tai velvollisuuksia, saati aina omaa turvallisuuttakaan. Kuunneltiin, rauhoiteltiin, tarjottiin suojaa ja huolenpitoa, paikattiin fyysisiä ja henkisiä naarmuja, huolehdittiin selviämisestä jatkossakin.

Vapaaehtoisten toiminta pelasti ihmishenkiä, on todettu monen viranomaisen taholta. Ilman vapaaehtoisten apua nyt liehuisivat monet liput puolitangossa, mielessä epäusko ja epätietoisuus siitä miten tämä oli mahdollista. Nyt selvittiin hiuksenhienosti vain muutamilla naarmuilla, nokisilla naamoilla ja savun hengittämisestä aiheutuneella päänsäryllä.

Olen ylpeä jokaisesta vapaaehtoisesta ja kiitollinen tekemästänne auttamistyöstä Jyväskylän Palokan tulipalon yhteydessä ja sen jälkeen. Upea näyttö yhdessä tekemisen voimasta, siitä miten otetaan rohkeasti vastuuta autettavista ja miten yhdessä selvitään miltei mahdottomasta.

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
SPR Länsi-Suomen piiri