Yhteistyö luo turvallisuutta

Seinäjoen paloasemalle Kylien turvallisuus -tapaamiseen kokoontui maanantaina 3.2.2020 suhteellisen runsas joukko eteläpohjalaisia turvallisuustoimijoita. Valtakunnallinen Kylien turvallisuushankkeiden tapaaminen vaihtui yhteensattumien vuoksi Etelä-Pohjanmaan kyläturvallisuushankkeiden toteuttajien (Leader-ryhmät), Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin, Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin, Vapepan ja Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen edustajan sekä muutamien muiden eteläpohjalaisten toimijoiden tapaamiseksi. Keskustelusta muodostui vilkasta ja mukaansatempaavaa. Yhteistyön muotoja ja tapahtumien toteutusta suunniteltiin yhdessä hyvässä hengessä tiiviit pari tuntia.

Tapaamisessa esittäytyi eteläpohjalaisten Leader-ryhmien Kylille III -hanke (2020-2022), ja myös Kylille II -hanke, joka saatetaan loppuun kevään kuluessa. Yksi Kylille III -hankkeen neljästä teemasta on ”Arjen turvaa kylille – Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista”. Kaikki neljä eteläpohjalaista kehittämisryhmää toteuttavat teemaa, mutta päävastuu toimenpiteiden kehittämisestä on Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry:llä. Turvallisuusteeman toimilla pyritään parantamaan kylien ja kyläläisten resilienssiä, kriisinkestävyyttä ja turvallisuutta niin arjen häiriötilanteissa kuin laajemmissa vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa ja jopa mahdollisissa poikkeusoloissa. Resilienssiä vahvistetaan tiedottamalla, kannustamalla omatoimiseen varautumiseen, edistämällä eri turvallisuustoimijoiden välistä yhteistyötä ja kylien kokoontumispaikkojen varustamista kylävaralla, siten että kylätalo tai vastaava tila voi tarvittaessa toimia monipalvelukeskuksena. Kokoontumistila olisi siis käytettävissä esimerkiksi kodittomaksi jättävän tulipalon jälkeen asukkaiden evakuointiin tai vaikkapa turvesuon palaessa viranomaisten ja vapaaehtoisten tilanne- ja huoltokeskuksena.

Helmikuussa aloitti ”Iskua Etelä-Pohjanmaalle – elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin” -hanke (2020-2021). ELY-keskus rahoittaa toimintaa Euroopan Maaseuturahastosta ja sitä toteuttavat Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry yhdessä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kanssa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on lisätä elvytysosaamista kylillä, koordinoida ja tukea sydäniskureiden hankkimista ja rekisteröintiä defi.fi -sivustolle. Toteutuksessa hyödynnetään keskisuomalaisen KanDee-hankkeen (2017-2018) kokemuksia, pyörää ei siis keksitä uudelleen. Keski-Suomessa on käynnissä vastaava hanke nimeltään NaApurit (2019-2021), aiheenaan elvytysosaaminen ja alkusammutus, joten vertaistukea on lähellä. Yhteistyö maaseutukehittäjien kanssa lähti heti käyntiin ja ensimmäinen yhteinen palaveriajankohtakin tuli sovituksi tapaamisen lopuksi.

Vapepan paikallistoimikuntien järjestäytyminen on tuonut uutta vahvuutta kylillä toimimiseen ja Vapepan & Leader-ryhmien yhteistyöhön, sillä paikallistoimikunnissa ovat edustettuina kaikki neljä maaseudun kehittämisryhmää. Tavoitteena on löytää kyliltä aktiivisia vapaaehtoisia, jotka oman järjestönsä (Vapepa toimii neljänkymmenenkolmen jäsenjärjestön ja kymmenen taustatukea antavan yhteisön voimin, Suomen Punaisen Ristin koordinoimana) tai Vapepan hälytysryhmän kautta osallistuvat vapaaehtoisten osaamista ja Vapepan toimintaa edistäviin koulutuksiin ja ovat käytettävissä tarvittaessa organisoidusti viranomaisten avuksi. Vapepa tulee olemaan esillä kylien turvallisuustilaisuuksissa, Vapepan logo jo markkinoinnissa mukana sekä osuus ohjelmissa ja vähintään esitteet, lehdet tai muu materiaali saatavilla, mielellään myös joku Vapepan paikallistoimikunnan edustajista kertomassa toiminnasta, jos mahdollista.

Vapepan ja viranomaisten yhteiseen hälytysjärjestelmän, OHTOn, käyttöä pyritään lisäämään myös siltä osin, että saataisiin kylillä olevat viranomaisille lainattavissa olevat ajoneuvot, muut varusteet ja välineet mukaan kylien hälytysryhmien tietoihin.

Turvallisuustapaamisten luonne on keskusteleva. Tarkoitus on jakaa tietoa siitä, millaisia turvallisuushankkeita on meneillään ja suunnitteilla, kuka tekee, missä tekee – ja yhdessä myös ideoida lisää, miten tehtäisiin yhteistyötä kaikkien turvallisuuden hyväksi hankkeiden ja muiden kylätoimijoiden välillä. tapaamisissa voidaan myös miettiä, olisiko uusia hankeideoita tai rahoitusvaihtoehtoja uudenlaisiin turvallisuushankkeisiin. Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia, järjestämisen taustalla on alunperin ollut halu vapaaehtoisesti toteuttaa ja edistää Suomen kylillä toimivien erilaisten turvallisuushankkeiden välistä yhteistyötä sekä levittää hyväksi todettuja käytänteitä laajemmin.

Teksti ja kuvat: Aana Vainio kyläturvallisuuskouluttaja, Vapepan Pohjanmaan maakuntatoimikunnan pj.