Yhteisiä toimintamalleja ja tärkeitä kysymyksiä

Vapepan ensimmäiset öljyntorjunnan joukkueenjohtajakoulutukset järjestettiin huhtikuussa Naantalissa ja Porvoossa. Pilottikoulutuksissa päästiin pureutumaan Vapepan öljyntorjunta malliin ja johtamisen käytännön haasteisiin. Öljyntorjunnan laaja toimintamalli on Vapepassa vielä uutta ja vaatii etenkin järjestöjen väliseltä yhteistyöltä sisään ajoa. Tähän tarkoitukseen joukkueenjohtajakoulutus tarjosikin erinomaiset puitteet Naantalissa ja Porvoossa.

Naantalin Luolalan pelastusasemalle kokoontunut vapaaehtoisjoukko oli poikkeuksellisen monipuolinen kokonaisuus. Mukana oli vapaaehtoisia yhdestätoista järjestöstä Vapepan eri sektoreilta. Paikalta löytyi Vapepa-johtajia ja rantaöljyntorjujia, mutta laajasti myös muita Vapepa-toimijoita. Sekalainen porukka oli juuri sitä, mitä kurssilta haettiin eli monipuolista osaamista ja yhteistyötä järjestöjen välillä. Esimerkiksi etsintöjen johtamisessa ja ensihuollossa olevaa osaamista pitää osata hyödyntää paremmin myös luonnononnettomuuksissa.

Kurssin sisällössä oli pyritty löytämään tasapaino johtamisen yleisen osion ja öljyntorjunnan erityiskysymysten välillä. Kouluttajina toimi asiantuntijoita eri taustaorganisaatioista: WWF (öljyntorjunta) MPK (johtamistoiminta/perustamiskeskus) SPR/Vapepa (yhteistoiminnan koordinaatio) Pelastuslaitos (viranomaisnäkökulma). Hyvääkin on varaa kehittää. Kurssilaiset osallistuivatkin aktiivisesti kouluttajien kanssa keskusteluun kurssin sisällöistä ja tulevista tavoitteista.

Naantalin kurssi antoi hyvät mahdollisuudet viedä käytäntöön Varsinais-Suomessa Vapepan öljyntorjunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Kurssin jälkeen yhteistoimintaryhmällä on entistä yhtenäisempi kuva ja selkeämmin määritellyt tavoitteet öljyntorjunnan yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Reijo Rautauoma säätiön rahoittaman hankkeen yhtenä tavoitteena onkin juuri maakunnallisten yhteistyöryhmien käynnistäminen ja pelastuslaitosyhteistyön vakiinnuttaminen osaksi Vapepa toimintaa.

Onnea joukkueenjohtajille, ja uusille tervetuloa mukaan ensikevään kursseille!