Vuoden vapaaehtoisen pelastajan tunnustus Mika Vilpolle Turkuun

Vilpon rakentaman sähköisen järjestelmän avulla yli 750 vapaaehtoista on saatu rekrytoitua ja ohjattua tehtäviin Varsinais-Suomessa.

Mika Vilpo palkitaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) vuoden vapaaehtoisena pelastajana. Tunnustuksen myöntää Vapepan keskustoimikunta.

Vilpo on korona-aikana koordinoinut ansiokkaasti vapaaehtoistoimintaa Varsinais-Suomessa. ICT-konsulttina työskentelevä Vilpo on rakentanut sähköisen järjestelmän, jonka avulla vapaaehtoisia on saatu rekrytoitua ja ohjattua tarvittaviin tehtäviin. Järjestelmän avulla pystytään myös seuraamaan tehtävien toteutumista ja tilastoimaan ne.

Uutta järjestelmää ovat hyödyntäneet myös kunnat, jotka ovat sen kautta pyytäneet Punaisen Ristin koordinoimalta vapaaehtoisten verkostolta apua muun muassa ikäihmisten voinnin kartoittamiseen, monikieliseen koronatiedottamiseen ja ikäihmisten asiointiavun järjestämiseen. Järjestelmää tullaan käyttämään myös muissa viranomaistoimintaa tukevissa avustustehtävissä.

­­­­– Järjestöjen voimavara tukea yhteiskuntaa pohjautuu vapaaehtoisten monipuoliseen osaamiseen, jota he käyttävät auttamisen halusta yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, kuvaa Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

Tunnustuksen saava Vilpo on ollut mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa 22 vuotta Suomen Punaisen Ristin kautta. Tällä hetkellä hän toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tilannejohtajana ja kouluttajana sekä vastaa Punaisen Ristin Turun osaston ensiapuryhmätoiminnasta ja valmiudesta.

– Mika Vilpo on meille kaikille innostava esimerkki siitä, kuinka omaa ammattiosaamistaan voi käyttää yhteiseen hyvään vapaaehtoistoiminnassa, jatkaa Virtanen.

Lisäksi jaetaan maakunnalliset pelastajatunnustukset:

Pohjois-Savo: Pohjois-Savon pelastuskoirat -hälytysryhmän jäsenet: Sirpa Turunen, Tiina Sutinen, Ilona Ukkonen, Mika Lyytinen.

Hälytysryhmän jäsenet Sirpa Turunen, Tiina Sutinen, Ilona Ukkonen ja Mika Lyytinen ovat harjoitelleet etsintää ja maastokarttasovelluksen hyödyntämistä erityisen mallikkaasti. Ensiluokkainen harjoittelu tuotti tulosta kadonneen etsinnässä 12.8. Ryhmä käytti maastokartat-sovellusta rutiininomaisesti ja yhdessä rajavartiolaitoksen avulla maastoon kadonnut löydettiin.

Keski-Suomi: Erkki Rautiainen, Jämsä

Rautiainen on edistänyt korona-ajan toimintaa ja ruokakuljetuksia alueellaan erinomaisesti.

Satakunta: Sirpa Tamminen, Pori

Tamminen on ollut avainhenkilö Satakunnan korona-ajan auttamisessa. Tamminen on muun muassa kouluttanut kaikki rokotusapuun haluavat henkilöt maalis-kesäkuun välillä. Tamminen osoitti erinomaista sitoutumista ja laajaa näkemystä auttamistoimenpiteistä sekä mahdollisuuksista.

Oulu: Kuusamon paikallistoimikunnan ”vaunuryhmä”

Kuusamon paikallistoimikunta anoi vakuutusyhtiöltä avustusta, jolla paikkakunnalle saatiin käyttöön niin kutsuttu johtovaunu. Vaunu on siirrettävä johtopaikka, joka osoitti hyödyllisyytensä jo kesäkuussa 2021, kun useamman päivän kestänyttä etsintää johdettiin vaunusta käsin.

Pohjanmaa: Lahja Halla-aho, Alajärvi

Halla-aho on aina valmiina toimimaan kanssaihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen. Hänellä on kokemusta auttamisesta jo 35 vuoden ajalta.

Tunnustuksista päätettiin Vapepan vuosikokouksessa 5.11.2021.