Varjoliitäjät ja RPAS-harrastajat osaksi Vapepaa

Suomen Lentopelastusseura käy neuvotteluja moottoroitujen varjoliitimien ja RPA-laitteiden (kauko-ohjattujen ilma-alusten) käyttämisestä Vapepan etsinnöissä. Tavoitteena on, että vuoden 2017 aikana näitä voidaan virallisesti käyttää etsinnöissä ja muissa soveltuvissa tehtävissä.

Kun yhteistyö virallistetaan, saadaan sovittua laitevaatimuksista, tarvittavista koulutuksista ja toimintamalleista sekä vapaaehtoisille maksettavista kulukorvauksista.

Jäseneksi Suomen Lentopelastusseuraan

Varjoliitäjät ovat perustamassa omaa yhdistystä, joka toimii vain Vapepa-yhteyksissä. Yhdistykseen liittyvät saavat koulutuksen Vapepa-toimintoihin.

RPAS Finland ry:n alaisuuteen on perustettu alajaos, joka vastaa RPAS-laitteiden käyttämisestä vapaaehtoistoimintaan. Myös he käyvät Vapepan koulutukset.

Varjoliitäjät ja RPAS Finland ry liittyvät jäseneksi Suomen Lentopelastusseuraan, joka vastaa näistä toiminnoista Vapepassa.

– Suomen Lentopelastusseura on hakenut projektirahoitusta ensi vuodelle Raha-automaattiyhdistykseltä näiden toimintojen käynnistämiseen ja nivomiseen osaksi Vapepan toimintaa. Projektissa on tarkoitus selvittää, miten ja mihin laitteita voi tehokkaimmin hyödyntää lentopelastustehtävissä. Halukkaat uudet vapaaehtoiset koulutetaan ja kevään aikana järjestetään ensimmäiset harjoitukset, joissa uudet toimijat ovat mukana, kertoo Suomen Lentopelastusseuran toiminnanjohtaja Janne Vainio.

Kokemusta laitteiden käytöstä on jo karttunut

Ensimmäisiä kokemuksia laitteiden käytöstä etsinnöissä on toki saatu jo aiemmin. Viimesyksyisessä (2015) Barents Rescue -harjoituksessa käytettiin RPAS-laitteita helikoptereiden, lentokoneiden ja maassa toimivien etsintäjoukkojen tukena.

RPAS-laitteilla oli tarkoitus käydä lähietäisyydellä kuvaamassa esimerkiksi kaasuvaaralle alttiita kohtia, joihin ei voinut ihmistä lähettää.

Myös moottorivarjoliitäjien toimimista etsinnöissä on kokeiltu, esimerkiksi heinäkuussa moottorivarjoliitäjä löysi Alavieskassa kadonneen muistisairaan miehen.

Vaatimuksia uusille toimijoille

Ennen kuin toiminta osana Vapepaa voi alkaa, kummankin toimijan kanssa sovitaan laite – ja turvavaatimukset sekä koulutukset.

– Yksi Lentopelastusseuran arvoista on turvallinen toiminta, ja se on sidoksissa koulutustoimintaan, jolla luodaan turvallinen toimintamalli. Lentopelastusseurassa säädöksiä noudatetaan hyvin konservatiivisesti. Vaikka mieli tekisi ajatella joustavasti, se ei käy päinsä. Kummatkin laitteet ovat oikein käytettyinä ja oikeissa olosuhteissa turvallisia, Vainio muistuttaa.

– Varjoliitäjille ja RPAS-laitteiden käyttäjille järjestetään koulutusta lentopelastustehtäviin. Perusta osaamiselle hankitaan Vapepan peruskurssilla ja lentopelastajien perehdytyskoulutuksessa. Muita koulutusvaatimuksia tarkennetaan projektin aikana, Vainio kertoo.

Yhteistoiminta ja oikea roolitus tärkeätä

Kun uusia toimijoita tulee mukaan lentopelastustoimintaan, tärkeintä on yhteistoiminta ja oikea roolitus, jolla saadaan hyödynnettyä eri toimijoiden parhaat ominaisuudet. Vastaavasti pitää myös ymmärtää rajoitteet, joita uusiin laitteisiin liittyy. Ne ovat esimerkiksi herkkiä sääilmiöille kuten tuulelle, ilmavirtauksille ja sateelle, tosin RPAS-laitteita voidaan käyttää pilvikorkeuden, näkyvyyden ja valoisuuden suhteen huonommissa sääolosuhteissa kuin lentokonetta.

RPAS-laitteilla on mahdollista tarkistaa suoalueita, rantoja tai muita vastaavia kohteita, joihin ei kävellen pääse. RPAS-laitteet samoin kuin varjoliitimet kulkevat hitaammin, joten niistä on paremmat mahdollisuudet havaita etsittäviä kohteita kuin korkeammalta ilmasta.

– Vuodenvaihteessa käynnistyvän projektin aikana tarkennamme, mihin RPAS-laitteita ja varjoliitimiä tullaan käyttämään sekä sovimme yhteistoiminnasta. Yhteisharjoituksilla varmistamme, että toimintamallit toimivat myös käytännössä, Vainio toteaa.

* * *

Teksti on alunperin julkaistu Vapepa-infossa 2/2016. Lehti on luettavissa Lehtiluukussa.