Varautumisseminaarissa juhlistettiin suomalaista väestönsuojelutyötä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja sisäministeriön järjestämässä kutsuvierasseminaarissa käsiteltiin suomalaisen väestönsuojelutyön 90-vuotista historiaa. Puheenvuoron seminaarissa pitivät muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg ja kansanedustaja Pekka Haavisto (kuvassa).

Helsingissä Säätytalolla keskityttiin maanantaina 20.11. suomalaisen väestönsuojelutyön historiaan ja nykyaikaan teemalla Kaasupuolustuksesta kriisinhallintaan. Kaasupuolustusyhdistys perustettiin 90 vuotta sitten vastaamaan siihen uhkaan, jonka ilma- ja kaasuaseen kehityksen katsottiin muodostavan siviiliväestölle. Nyt maailma on huomattavasti epävakaampi, tulevaisuus epävarmempi, ja siviiliväestön suojeluun liittyy suuria haasteita. Raja sodan ja muiden kriisien välillä on hämärtynyt, ja sisäiset ja ulkoiset uhkat kietoutuvat toisiinsa. Sotilaallisen voimankäytön ohessa siviiliväestöön kohdistuu lukuisia muita ihmisen tai luonnon aiheuttamia uhkia.

– Kansainvälinen kehitys koskee myös Suomea, ja myös meiltä edellytetään jatkossa laaja-alaisuutta sekä kansallista kykyä vastata koti- ja ulkomailla tapahtuvien kriisien humanitaarisiin tarpeisiin, totesi SPEKin hallituksen puheenjohtaja Simo Weckstén.

Näistä teemoista kumpusi varatumisseminaarin ohjelma, jossa muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg piti puheenvuoron sisäisestä turvallisuudesta hyvinvoinnin rakentajana ja kansanedustaja Pekka Haavisto toi esille nykyajan uusia turvallisuusuhkia.

Seminaarin ohjelman päätti paneelikeskustelu aiheesta Kuka suojelee siviiliä ja miltä?, johon osallistuivat puolustusvoimien, ulkoministeriön, EU:n ulkosuhdehallinnon ja Unicefin edustajat.

Teksti: Terhi Taikavaara