Vapepassa tuntee kuuluvansa johonkin tärkeään

Luonnossa liikkuminen ja siihen liittyvä osaaminen yhdistävät Vapepaa ja Työväen Retkeilyliittoa. Vapepan erityispiirre on mahdollisuus käyttää osaamistaan hädässä olevan lähimmäisen hyväksi.

Työväen Retkeilyliitosta tuli Vapepan 52. jäsenjärjestö viime vuonna. Aloite Vapepaan liittymisestä tuli Rovaniemen Retkeilijöiltä, jonka puheenjohtaja Hannu Puhalainen on ollut Vapepa-aktiivi jo aiemmin.

– Olin ennen Rovaniemen Urheilusukeltajissa mukana. Liityimme siellä Vapepaan ja kun aloin toimia Rovaniemen Retkeilijöissä, oli luontevaa lähteä myös sieltä mukaan Vapepan toimintaan. Rovaniemen Retkeilijät on osallistunut Vapepa-toimintaan Lapissa jo muutaman vuoden ajan, Puhalainen kertoo.

Rovaniemen Retkeilijöillä on toimintaa kuukausittain, esimerkiksi yhteisiä retkiä, koulutuksia, osallistumista tapahtumiin ja patikointia. Koulutuksia järjestetään retkeilystä, suunnistuksesta ja muusta luonnossa liikkumiseen liittyvästä kuten vaikkapa varusteista. Seuratoiminnan kautta löytyy myös kavereita, joiden kanssa voi turvallisesti harrastaa.

Vapepan ja retkeilijöiden toiminnat liittyvät luontevasti toisiinsa. Molempien toiminta perustuu luonnossa olemiseen ja siihen liittyvään osaamiseen. Vapepaan osallistuessa voi lisäksi käyttää osaamistaan hyvään tarkoitukseen etsimällä kadonneita lähimmäisiä.

Rovaniemen Retkeilijät on saanut myös uusia jäseniä, kun on selvinnyt että järjestön kautta voi osallistua Vapepaan.

Toimintaan oli helppo tulla mukaan

Rovaniemen Retkeilijöiden 180 jäsenestä kolmisenkymmentä on aktiivisia vapepalaisia.  Heillä on oma hälytysryhmä, joka osallistuu erityisesti maastoetsintään, lisäksi osa osallistuu muonittamiseen tai ns. paperihommiin. Ryhmä oli myös auttamassa Tornion järjestelykeskuksessa, kun keskusta oltiin perustamassa.

– Vapepan toimintaan oli helppoa tulla mukaan, koska pohjoisessa vapepalaisia on laajasti eri taustoilta: järjestöjen aktiiveja, poromiehiä, metsästäjiä, radioamatöörejä ja myös järjestöihin kuulumattomia ihmisiä. Kun pohja on laaja ja taustoiltaan kirjava, on uusien järjestöjenkin helpompaa tulla mukaan, Puhalainen toteaa.

Kun uusia ryhmiä otetaan mukaan, kannattaa heidän edustuksensa ottaa myös johtotasolle, jotta varmistetaan että sidos säilyy riittävän tiiviinä. Puhalainen onkin Vapepan Lapin maakuntatoimikunnan jäsen.

Koulutukset ja harjoitukset ylläpitävät osaamista

Lapissa Vapepan yhteistyö poliisin kanssa on tiivistä, ja erilaisia koulutuksia ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti. Harjoituksissa on usein jokin teema kuten talvi- tai pimeäetsintä.

– Pimeällä etsiminen on omanlaisensa haaste. Suunnan pitäminen on hankalampaa, kun ei voi tukeutua isompiin maastonmerkkeihin tai muihin kiintopisteisiin. Helposti alkaa kiertää ympyrää. Myös joukon koossa pitämiseen täytyy kiinnittää huomiota.

Hälytyksiä etsintöihin tulee vaihtelevasti. Esimerkiksi viime vuodelle ei sattunut yhtään etsintää, mutta edellisvuosina töitä on riittänyt.

– Itse olen ollut kolme kertaa kadonneen henkilön etsinnässä mukana ja joka kerran on etsittävä löytynyt. Mieleenpainuvinta oli eksyneen nuoren pojan etsintä. Olimme olleet metsässä jo useita tunteja, kunnes poika löytyi kylmettyneenä. Siinä mieli herkistyi, kun hänet löydettiin, Puhalainen kertoo.

– Sukellusetsinnöistä jäi mieleen se, että aina ei etsittävä löytynyt sillä kertaa, vaan vaikkapa seuraavana keväänä. Silloin jää jossiteltavaa. Myös maastoetsinnässä jouduimme kerran tulemaan illalla tyhjin toimin pois metsästä. Koko matkan kotiin kävimme vielä mielessämme, olisiko vielä voinut tehdä jotain. Onneksi etsittävä löytyi sitten seuraavana päivänä.

– Toiminnan parasta antia on tietenkin se, kun etsittävä löytyy kunnossa. Tuntee kuuluvansa johonkin tärkeään. Tuo hyvää mieltä, kun onnistuu.

* * *

Juttu on alunperin julkaistu Vapepa-infossa 01/2017