Vapepan uusi puheenjohtaja tarttuu toimeen innostuneena

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uusi puheenjohtaja julkistettiin lauantain Vapepa-foorumissa. Vuoden alussa tehtävässä aloittava Minna Karhunen toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana, mutta vapaa-ajalla häntä kutsuvat niin partiotoiminta kuin perhe ja ystävätkin. Uusi puheenjohtaja odottaa tulevaa pestiään uteliaana.

Vapepan puheenjohtajaksi on astumassa monipuolinen osaaja. Pääosan urastaan Minna Karhunen on työskennellyt julkishallinnon parissa: maakuntaliitossa edunvalvontapäällikkönä, Karkkilan kaupunginjohtajana, Järvenpään kehitysjohtajana ja nyt valtiolla aluehallintovirastossa.

– Monet saattavat muistaa minut 1990-luvulta, jolloin olin hyvin nuorena kansanedustaja. Olin 23-vuotias, kun minut valittiin ensimmäisen kerran kansanedustajaksi. Ensimmäiseltä ammatiltani olen toimittaja, Minna Karhunen kertoo.

Aivan tuntemattomaan Karhunen ei hyppää astuessaan Vapepan puheenjohtajan paikalle, sillä järjestön toiminta on hänelle jollakin tasolla tuttua nykyisen työn kautta. Aluehallintovirastot kun vastaavat siviiliyhteiskunnan alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta, ja järjestöt ovat siinä olennainen osa.

– Vapepalaisia on näkynyt myös virastomme alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Pakko kuitenkin myöntää, että suurin osa asioista on minulle uusia. Mutta olen innokas oppimaan ja nöyrä kuuntelemaan.

Suurin vahvuus jäsenjärjestöissä

Minna Karhunen nimeää Vapepan suurimmaksi vahvuudeksi jäsenjärjestöt, sillä ilman niitä ei olisi Vapepaakaan. Jäsenjärjestöistä puhuttaessa tärkeässä roolissa ovat kuitenkin niissä toimivat ihmiset, ja vapaaehtoistyötä tekevät saavatkin uudelta puheenjohtajalta varauksettoman tuen ja arvostuksen.

– Järjestöjen kanssa toimiessani vaikutun joka kerta niissä toimivista ihmisistä. Kyse on vapaaehtoistyöstä, jota kuitenkin tehdään äärimmäisen sitoutuneesti ja ammattimaisesti. On upeaa nähdä ihmisissä oleva tekemisen palo. Tämä sama heijastuu onneksi myös Vapepan toimintaan, Minna Karhunen kiittelee.

Aina välillä ilmoille nousee kuitenkin myös kritiikkiä, esimerkiksi Vapepan jäsenjärjestöilleen tuottamasta lisäarvosta. Siitä Karhusella on selkeä näkemys.

– Viranomaisen näkökulmasta vapaaehtoistyön yhteistyön keskinäinen koordinaatio on aivan välttämätöntä. On harmillista, jos kaikki järjestöt eivät sitä näe. Meidän pitää paremmin pystyä osoittamaan Vapepan tuoma lisäarvo. Se, että olemme olemassa järjestöjä varten eikä päinvastoin, Minna Karhunen pohtii.

Yhteiskunta ei pärjää ilman vapaaehtoisten apua

Nykyajan jatkuvassa murroksessa oleva yhteiskunta asettaa paineita viranomaisten niukkeneville resursseille, ja uudenlaiset kriisit ja poikkeustilat vaativat entistä enemmän voimavaroja. Tässä korostuu vapaaehtoisjärjestöjen rooli. Esimerkiksi parin vuoden takainen maahanmuuttotilanne osoitti selvästi vapaaehtoisten tarpeen ja näytti myös, että vapaaehtoisiin kohdistuu monenlaisia odotuksia.

– On oltava kirkas käsitys siitä, mitä vapaaehtoisilta voi odottaa ja mitä ei. Monessa yhteydessä olen nähnyt, että esimerkiksi säästöpaineiden kanssa kamppailevat kunnat yrittävät vierittää tehtäviään vapaaehtoistoimijoille, Karhunen harmittelee.

Hän pitää myös vapaaehtoisten turvallisuutta erittäin tärkeänä.

– Jos kansainväliset turvallisuusuhat tulevaisuudessa leviävät voimallisemmin Suomeen, on vapaaehtoisten turvallisuutta pohdittava uudella tavalla. Lähtökohtana on oltava, että vapaaehtoisten turvallisuus ei vaarannu missään tilanteessa.

Hyvän tekeminen taas muodissa

Vapaaehtoisten merkitys kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla kasvaa. Minna Karhusen mukaan on hienoa, että vapaaehtoisjärjestöt ovat kokeneet eräänlaisen renessanssin kansalaisten osallistumisessa. Jos pari vuosikymmentä sitten oli erittäin epämuodikasta kuulua järjestöihin, nykyään ihmiset haluavat taas osallistua ja antaa panoksensa – halutaan tehdä hyvää.

– Järjestöissä kertyy ihmisille monenlaista osaamista, jota pyritään tekemään myös näkyväksi. Esimerkiksi nuorille järjestöissä toimiminen antaa monesti jopa työkokemukseen verrattavissa olevaa osaamista, muistuttaa Karhunen.

Hyvän tekemisellä on keskeinen rooli myös Minna Karhusen arjessa, siitä pitää huolen lapsuudesta asti jatkunut harrastus partiotoiminnassa. Rakkaimpien partioystävien kanssa hän on muodostanut aikuisten naisten Puuma-vartion, jonka tehtävänä on palvella ja tehdä hyvää – niin muille kuin itselleenkin. Lisäksi Minna Karhusen elämään kuuluvat nyt jo aikuiset lapset ja joukko ystäviä, joiden kanssa rentoudutaan ja vietetään aktiivista aikaa liikkuen ja matkustellen.

Puheenjohtajan pestin Minna Karhunen ottaa vastaan uteliaana ja innostuneena.

– Lähden tehtävään avoimin mielin ilman suurta henkilökohtaista agendaa. Edeltäjäni Kari Välimäki on yhdessä koordinaatiojärjestöjen kanssa tehnyt upeaa työtä verkoston kehittämiseksi. On helppo tulla tässä vaiheessa puheenjohtajaksi. Näen, että niin Vapepan kuin sen puheenjohtajankin tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tarjota foorumi yhdessä tekemiselle.

Minna Karhunen haluaa sitoutua perusteellisesti niihin asioihin, joiden parissa työskentelee. Puolivillainen ei riitä, vaan asioihin täytyy olla aikaa paneutua ja tehtävät hoitaa tunnollisesti. Uudella puheenjohtajalla on selkeä näkemys toimintatavastaan.

– Hoidan tehtävää koko sydämelläni. Olen mielelläni kaikkien verkostomme jäsenjärjestöjen tukena ja käytettävissä. Pelkkä kokousten johtaminen ei tule olemaan minun roolini. Sen lupaan.

 

Teksti: Terhi Taikavaara