Vapepan poikkeuksellinen toimintakevät

Helmikuussa Kuopiossa järjestetyssä Valmiusavauksessa käsiteltiin mm. SPR:n ja Vapepan roolia kaupungin kriisityön tukena Kuopion kouluiskun aikana. Puhumassa kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Huttunen. Kuva: Raimo Jäykkä

 

Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on ollut poikkeuksellinen toimintakevät koronatilanteen vuoksi julistettujen poikkeusolojen ja rajoitusten vuoksi. Valtioneuvoston maaliskuussa käyttöönottamat rajoitukset vaikuttivat usean jäsenjärjestön omaankin toimintaan ja toimintakykyyn. Erityisesti tämä on näkynyt yhdistyksissä, joiden toimijoissa on paljon riskiryhmiin itsekin kuuluvia.

Järjestökoordinaatio korona-aikana

SPR Savo-Karjalan piiri käynnisti maaliskuussa alueensa Vapepa- ja sote-järjestöjen koordinaatiotoimet Valtioneuvoston julistettua maahan poikkeustilan ja otettuaan valmiuslain käyttöön. Järjestökoordinaation osalta toiminnassa on keskitytty tilannekuvan kokoamiseen ja välittämiseen sekä vapaaehtoisresurssin kartoittamiseen ja välittämiseen viranomaisten tai kuntien tueksi niin pyydettäessä. Lisäksi viestinnällistä tukea on saatu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistykseltä, jotka kokoavat myös järjestöjen oman auttamistoiminnan tietoja ylläpitämilleen nettisivuille.

Tilannekuvaa on kerätty järjestöiltä ja paikallisyhdistyksiltä parin viikon välein uusitulla nettikyselyllä ja koosteet vastauksista toimitettiin maakuntien valmiusryhmien kautta alueen viranomaisille sekä SPR:n keskustoimiston tilannekuvaraportin mukana Valtioneuvoston tilannekeskukselle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle. Kyselyihin on tähän mennessä vastannut yli 200 eri järjestöä ja yhdistystä laajalti eri toimintasektoreilta (mm. turvallisuus, sote, nuoriso, harrastukset ja urheilu, kulttuuri).

SPR Savo-Karjalan piiri on alueellaan edustanut järjestökenttää maakuntien viikottaisissa viranomaisten tilannekuvapalavereissa vieden tiedoksi järjestökentän kuulumisia ja näkemyksiä. Viranomaiskenttä on ollut järjestökentän toiminnasta ja välittämistä tiedoista kiinnostunutta. Järjestökentän ja vapaaehtoisten merkitys viranomaisten ja kuntien tukena on kokouksissa tunnustettu useammassa puheenvuorossa.

Vapepalle ei toistaiseksi koronaan liittyviä tehtäviä

Toistaiseksi viranomaiset ja kunnat eivät ole antaneet Vapepalle koronaan liittyviä tehtäviä, sillä tilanne on ollut alun käynnistysvaiheen jälkeen hallinnassa. Kunnilla on ollut käytössään muista tehtävistä vapautunutta työvoimaa ja tartuntatilanteen pysyttyä Savo-Karjalan alueella rauhallisena, ei terveydenhuollon puolellakaan ole toistaiseksi ruuhkaa. Lisäksi useissa kunnissa kunta on kevään ajan koordinoinut asiointiapua riskiryhmille, johon useat järjestöt lähtivät mukaan avun toteuttajiksi.

Kuopion kaupunki antoi keväällä osana käynnistämäänsä Kuopio-apua kaupungin alueella toimiville SPR:n paikallisosastoille kartoitustehtävän, jonka yhteydessä vapaaehtoiset kartoittivat kaupungin henkilökunnalta tavoittamatta jääneiden ikäihmisten tilannetta rajoitustoimien aikana heidän kotiovellaan käyden. Tehtävän yhteydessä varauduttiin myös Vapepa-järjestöjen vapaaehtoisten pyytämiseen tehtävälle, jos avuntarve olisi kasvanut kasvanut suuremmaksi. Tehtävän ensimmäinen vaihe on päättynyt ja tilannetta arvioidaan tarvittaessa uudestaan.

Tartuntavaaran ei kuitenkaan katsota olevan vielä ohi, vaan varotoimenpiteitä on edelleen syytä jatkaa THL:n ohjeiden mukaisesti. SPR ja Vapepa pitävät edelleen normaalia auttamisvalmiutta yllä ja varautuu mahdolliseen 2. korona-aaltoon.

Kevään myötä ovat kevään myötä käynnistyneet myös kadonneen henkilön etsintätehtävät poliisin tukena. Ihmiset ovat liikkuneet rajoitusten ja lämpimien säiden kannustamana normaalia enemmän luonnossa, joka on mahdollisesti osaltaan vaikuttaa etsintätehtävien määrään. Vapepalle annettujen tehtävien määrä on kuitenkin vielä normaalilla tasolla eli suoritettuja hätäetsintöjä on ollut 3 kpl ja peruutettuja hälytyksiä 7 kpl.

Koulutustoiminta siirtynyt nettiin

Kasvotusten tapahtuva koulutus- ja harjoitustoiminta on ollut tauolla maaliskuun puolivälistä alkaen ja käynnistetään hiljalleen syksyllä kesälomakauden jälkeen toiveikkaina, että koronatilanne tämän sallisi. Sillä välin kiireellisen toiminnan ohessa koulutuksia on soveltuvin osin viety verkkoon ja kesän aikana onkin alueellamme tarjolla muutamia verkkokoulutuksia.

Tarjolla on mm. Vapepan pelastuspalvelun, ensihuollon ja henkisen tuen peruskursseja. Toistaiseksi etsinnän peruskursseja ei järjestetä, koska koulutuksista katsotaan jäävän etäkoulutuksina liian tärkeitä elementtejä pois. Koulutukset löydät Vapepan tapahtumakalenterista maakunta-haulla osoitteessa https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri/

Syksyn toimintaa arvioidaan elokuussa vallitsevan tilanteen mukaan. Mikäli tilanne sallii, järjestetään myös kasvokkain toteutettavia koulutuksia. Etäkoulutukset ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen eli tiettyjä koulutuksia etäyhteyksin toteuttaen yritämme lisätä sekä koulutustarjontaa sekä tavoittaa myös pienempiä erityiskohderyhmiä, joille oman koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti on ollut tähän saakka haastavaa. Etäkoulutukset eivät kuitenkaan tule korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa toimintaamme.

 

Haluamme Punaisen Ristin puolesta kiittää kevään osalta kaikkia yhteistyöhön kanssamme osallistuneita järjestöjä, niiden henkilökuntaa ja erityisesti pyyteetöntä auttamistoimintaa tehneitä vapaaehtoisia!

 

SPR:n koostamat korona-ajan toimintaohjeet vapaaehtoisille löytyvät osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/korona2020.

 

Hiihtolomien alla harjoiteltiin vielä yhteistoimintaa paikallispuolustus-harjoituksen yhteydessä Kuopion kaupungin järjestämässä evakuointikeskusharjoituksessa Kuopio-hallilla. Kuva: Mika Korppinen

 

 

Koronakevään aikana valmiuskouluttajien koulutusympäristön näkymät ovat muuttuneet erilaisiksi. Kuva: Juha Karhinen