Vapepan osaajia tarvitaan Punaisen Ristin Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitukseen

Suomen Punainen Risti järjestää valtakunnallisen Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoituksen yläkouluissa lauantaina 1.10.2016. Harjoituksen toteuttamiseen ja suunnitteluun toivotaan mukaan runsaasti myös muiden Vapepan jäsenjärjestöjen vapaaehtoisia, sillä yhteistyötä tarvitaan myös tositilanteissa.

Punaisen Ristin Äkkilähtö 2016 -harjoituksen tarkoituksena on harjoitella evakuointikeskuksen perustamista viranomaisen tukena. Nuorille ja heidän perheilleen harjoitus on erilainen koulupäivä, jonka aikana he pääsevät kokemaan, miltä tuntuu, kun kotoa joutuu lähtemään ilman varoitusta ja koulusta tulee hetkeksi koti.

Äkkilähtö-harjoituksen järjestämisestä vastaavat Punaisen Ristin paikallisosastojen vapaaehtoiset yhdessä koulun ja alueen viranomaisten kanssa. Osastot tekevät kouluista harjoituspäivän ajaksi evakuointikeskuksen, joissa “evakuoidut” nuoret ja heidän perheensä pääsevät tutustumaan evakuointikeskuksen toimintoihin. Näiden toimintojen lisäksi tapahtumassa järjestetään varautumiseen ja valmiuteen liittyviä toimintarasteja, joiden avulla nuoret perheineen voivat vahvistaa omaa kriisivalmiuttaan.

Koska turvallisuusriskit vaihtelevat alueittain, kukin osasto valitsee yhteistyökoulunsa tai muun valitsemansa yhteistyökumppanin ja pelastusviranomaisen kanssa taustatilanteeksi alueellaan mahdollisen kriisitilanteen, jonka vuoksi asukkaat jouduttaisiin evakuoimaan kodeistaan. Tällainen kriisi voi olla esimerkiksi tulva, tulipalo, pitkä sähkökatko tai vaarallisia aineita kuljettavien rekkojen törmäys.

Vapaaehtoisille tarjolla monenlaisia rooleja

Harjoituksen järjestämisestä vastaava projektipäällikkö Petra Alijärvi toivottaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun muut jäsenjärjestöt tervetulleiksi osallistumaan harjoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Punaisen Ristin osastojen kanssa.

– Mukaan tarvitaan erityisesti vapaaehtoisia, jotka voivat toimia esimerkiksi valmiuspäivystäjän roolissa, Vapepan johtoryhmässä ja ensihuollon moninaisissa tehtävissä, toteaa Alijärvi.

– Evakuointipaikan perustamisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan hyvin monenlaista osaamista, joten uskon, että kaikille löytyy oma rooli ja tehtävä. Elämä evakuointikeskuksessa pitää sisällään arjen pyörittämiseen liittyviä monenlaisia toimintoja, joista Vapepan jäsenjärjestöillä on vahvaa osaamista. Järjestöillä on myös mahdollisuus esitellä valmiuteen liittyvää toimintaansa koululla harjoituspäivän aikana.

Parhaiten mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Punaisen Ristin piirin valmiuspäällikköön tai suoraan oman alueen osastoon. Lisätietoja saa myös suoraan Petra Alijärveltä: petra.alijarvi@punainenristi.fi, p. 020 701 2176.