Vapepan huomionosoituksia Keski-Suomeen

Torstaina 29.10.2020 pidetyssä Vapepan Keski-Suomen maakuntatoimikunnan etäkokouksessa päätettiin mm. huomionosoituksista.

Pronssisen ansiomitali päätettiin myöntää seuraaville vapepalaisille

 • Juhani Kiltinen
 • Reijo Leino
 • Pauli Nokelainen
 • Keijo Pakkanen
 • Mikko Saarinen
 • Eeva-Liisa Teivaanmäki

Hopeinen ansiomitali

 • Kokouksessa käsiteltiin kaksi hakemusta ja hyväksynnän jälkeen hakemukset lähetettiin keskustoimikunnalle käsiteltäväksi.

Kultainen ansiomitali

 • Kokouksessa käsiteltiin yksi hakemus ja hyväksynnän jälkeen hakemus lähetettiin keskustoimikunnalle käsiteltäväksi.

Maakunnallinen Vapepa-viiri päätettiin myöntää seuraavalle yhteistyökumppanille

 • Kriisikeskus Mobile

Vapepan keskustoimikunta on myöntänyt valtakunnallisen Vapepa-viirin seuraavalle vapepalaiselle

 • Mika Virta (viiri on jo luovutettu)

Maakunnallinen vuoden 2020 vapaaehtoinen pelastaja huomionosoitus päätettiin myöntää seuraavalle vapepalaiselle

 • Sari Kivelä

Paikallistoimikunnat ja hälytysryhmät esittivät oman alueensa palkittavia maakuntatoimikunnalle ja kokouksessa esitellyt ja hyväksytyt huomionosoitukset luovutetaan vuoden 2021 alussa valmiusavauksen yhteydessä.

Hopeiset ja kultaiset ansiomitaliehdotukset kokous hyväksyi ja ehdotukset laitetaan Vapepan keskustoimikunnalle käsiteltäväksi. Näistä huomionosoituksista tiedotetaan myöhemmin keskustoimikunnan päätösten jälkeen.

Paljon onnea kaikille huomionosoituksen saaneille!

 

 


 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta valitsee vuosikokouksessaan vuoden vapaaehtoisen pelastajan sekä vahvistaa maakunnalliset vuoden vapaaehtoiset pelastajat. Keskustoimikunta päättää myös ansioristin, erikoisluokan ansiomitaleiden, kultaisen ja hopeisen ansiomitalin sekä valtakunnallisen viirin myöntämisestä. Vapepan valtakunnallisen viirin voi myöntää myös keskustoimikunnan puheenjohtaja. Hopeisen ansiomitalin, kultaisen ansiomitalin sekä ansioristien esitykset tulee käsitellä maakuntatoimikunnissa ennen esitystä keskustoimikunnalle. Myönnettyjen ylempien huomionosoitusten saajien lista löytyvät Extranetin aineistopankista.

Keskustoimikunnan vahvistettavaksi tulevien ylempien huomionosoitusten tulee olla asianmukaisesti paikallis- ja maakuntatoimikuntien käsitteleminä ja puoltamina koordinaattorilla viimeistään kahta viikkoa ennen keskustoimikunnan kokousta. Seuraava keskustoimikunnan kokous on 12.11.2020 (vuosikokous).

Huomionosoituksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake vaatii kaikkien kenttien täyttämistä pyydetyssä muodossa, jotta lähettäminen on mahdollista. Kentän oikea täyttäminen ilmenee reunan värin vaihtumista punaisesta keltaiseksi. Vain oikein täytetty on mahdollista lähettää.

Hakemuksesta tulee ilmetä Vapepa-toiminnan aloittamisvuosi sekä muut haettavaan huomionosoitukseen vaadittavat perusteet ja huomiot.

Hakijan on lomakkeen lähettämisen lisäksi tulostettava itselleen sähköinen tai paperinen kappale paikallistoimikunnan käsittelyä varten. Järjestelmä lähtettää automaattisesti sähköpostilla kopiot hakemuksista hakijalle, ko. alueen valmiuspäällikölle ja keskustoimistolle.

Sähköinen huomionosoituslomake

Mikäli hakemus tehdään jostain syystä vanhalla paperilomakkeella, on sen asiakohdat korjattava vastamaan nykyisen huomionosoitusjärjestelmän mukaisia tietoja.

Voimassaoleva huomionosoitus ohje:

Huomionosoitusohje 30.3.2017