Vapepan hälytystehtävät 2017

Vapepan toiminta oli vilkasta ja monipuolista myös vuonna 2017. Lukuisten koulutus- ja harjoitustoiminnan lisäksi Savo-Karjalan Vapepan vapaaehtoisia osallistui Savo-Karjalan alueella yhteensä 27 viranomaisen hälyttämälle tehtävälle, joiden lisäksi viranomaisen antamia valmiushälytyksiä oli 12 kpl.

Tehtävistä edelleen hieman yli puolet oli etsintätehtäviä, mutta erilaiset ensihuoltotehtävät ovat myös lisääntyneet pikkuhiljaa. Ensihuoltotehtävät sisälsivät SPR:n toteuttamia henkisen tuen ja tulipalojen uhrien avustamistehtävät.

Lisäksi Vapepa kohotti pelastuslaitoksen aloitteesta valmiuttaan myös Pohjois-Karjalan alueella vuodenvaihteen 2017-2018 tykkylumitilanteen aiheuttamien sähkökatkojen vuoksi. Valmiudenkohottaminen kesti kaikkiaan 4 vuorokautta ja lähtövalmiudessa oli kaikkiaan reilut 100 vapaaehtoista.

Lisäksi Suomen Lentopelastusseuran ja Suomen Meripelastusseuran yksiköt suorittivat viranomaisten antamia hälytystehtäviä, jotka eivät näy em. tiedoissa.

 

Osallistujamäärät Savo-Karjala
• 182 vapaaehtoista
• 2524 talkootuntia
• 94 autettua (sis. SPR kotimaan apu)

Maalla toteutetut hälytystehtävät:
• Etsintä 15 (Pohjois-Savo 9 / Pohjois-Karjala 6)
• Ensihuolto 12 (Pohjois-Savo 8 / Pohjois-Karjala 4)
• Valmiudenkohotus 1 (Pohjois-Karjala 1)
• Valmiushälytys 12 (Pohjois-Savo 8 / Pohjois-Karjala 4)