Vapepan 60-vuotisjuhlavuosi. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Toimija esittäytyy. Toukokuu.


Jäsenjärjestö:        Suomen Kylät ry
Paikkakunta:          Ylivieska
Vapaaehtoinen:        Esa Aunola

Kylätoiminnan kautta Vapepaan

Lähdin 80-luvulla mukaan kylätoimintaan Raution kylällä, joka nykyisin kuuluu Kalajokeen. Koin toimintamuodon erittäin merkittäväksi ja olen ollut useissa luottamustehtävissä sekä Suomen Kylät -kattojärjestössä että Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:ssä. Koimme kylätoiminnassa selkeästi, että Vapepa tukee toimintaamme. Kadonneiden etsinnöissä saadaan nopeasti väkeä etsimään kadonneita ja Vapepan koulutukset tukevat kylien asukkaiden osaamista ja tiedon saantia. Näkemyksemme mukaan Vapepa tuo alueelle turvallisuutta ja tukea, mikä tekee osallistumisesta helppoa ja innostavaa. Toimin aikoinaan oman alueemme hälytysryhmän toisena hälyttäjänä.

 

Kehittämässä toimintaa

Alussa olin osana paikallista ryhmää, jota hälytettiin lähinnä avuksi etsintöihin. Oman liikuntarajoitteeni takia en ollut parhaimmillani metsässä rämpimässä ja etsimässä. Onneksi kaikkien toimijoiden ei tarvitse olla hyviä metsässä kulkijoita, vaan tarjolla on muitakin tehtäviä. Itselleni sopivat paremmin järjestön toiminnan kehittäminen ja hallinnolliset tehtävät.

Siirryin paikallisesta ryhmästä suoraan Vapepan Maakuntatoimikuntaan, jossa olen edelleen jäsenenä edustamassa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä alueellamme. Olen toiminut myös Vapepan keskustoimikunnassa jäsenenä. Olen pyrkinyt tuomaan esille keskustoimikunnassa ajatusta, että laajentaisimme Vapepan koulutusvalikoimaa nykyisten peruskurssien (etsintä, viesti, ensihuolto) rinnalle, sillä Vapepalla on valmiutta tähän.

 

Vapepan toiminnan laajentaminen

Kylätoiminnan kautta näen, että Vapepan jäsenjärjestöt ja erityisesti paikalliset ryhmät voisivat vaikuttaa vielä nykyistä enemmän omalla alueellaan. En tarkoita hälytysryhmätoimintaa, vaan enemmänkin paikallista auttamista arkisissa asioissa – luomaan sitä paljon puhuttua Arjen turvaa. Vanhukset saattavat tarvita apua pihan haravoinnissa, halkojen hakkaamisessa tai ruokakaupassa käynnissä. Myös syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat yhä kasvavia ongelmia, joihin olisi mahdollista tuoda helpotusta ja apua vapaaehtoisten toimesta. Tämä arjessa auttaminen ei toki ole hälytystoimintaa. Alueen Vapepan ryhmät voisivat oma-aloitteisesti mainostaa alueellaan sellaista tukea, mitä heidän kauttaan olisi mahdollista saada. Itselläni on visio, että Vapepan toimintaa voidaan ja tulee laajentaa palvelemaan yhteiskunnan entistä suurempaa vapaaehtoistyön tarvetta. Tämä on kaikkien etu.

 

Mieleenpainuvin muisto

Vaikka Vapepan alkuaikojen eri etsinnät ja niiden erilaiset lopputulokset ovat jääneet mieleeni, niin täytyy rehellisesti sanoa, että vahvin muisto on tältä keväältä. Vapepa 60 vuotta -juhlaseminaari Seinäjoella oli vaikuttava monellakin tavalla. Vapepan historia ja syntytarina tuotiin esille hyvin mieleenpainuvalla tavalla. Puhujiksi oli saatu sellaisia henkilöitä, jotka olivat itse paikalla 1963 pienen Anja-tytön etsinnässä. Koko järjestön historian kaari saatiin päivien aikana hienosti esille.

 

Mikä on pitänyt mukana toiminnassa

Useat eri asiat ovat pitäneet minut mukana toiminnassa. Koko järjestömme verkoston merkitys on suuri niin viranomaisille kuin myös paikallisille asukkaille. Ihmisillä on tarve ja mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja kehittää sekä omaa osaamistaan että olla auttamassa. Minä näen Vapepassa merkittävän mahdollisuuden sekä tuen kylätoiminnalle. Olen havainnut Vapepalaisten täydellisen heittäytymisen toimintaan tositilanteen tullessa.