Vapepan 60-vuotisjuhlavuosi. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Toimija esittäytyy. Huhtikuu.


Jäsenjärjestö:      Suomen Punainen Risti
Paikkakunta:        Taivalkoski
Vapaaehtoinen:      Sanna Vääräniemi

Miten tulin mukaan toimintaan?

Noin 10 vuotta sitten Taivalkoskella heräteltiin uudelleen Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmätoimintaa pienen tauon jälkeen. Innostuin heti, menin mukaan ja lupauduin ryhmän varajohtajaksi. Osallistuin aktiivisesti ja olen toiminut myös SPR:n Taivalkosken osaston puheenjohtajana. Ensiapuryhmätoiminnan kautta tutustuin myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) toimintaan. Kun Taivalkoskella järjestettiin Vapepan peruskurssi ja etsintäkurssi, ilmoittauduin innokkaasti mukaan. Kurssilla sain oppia muun muassa radiopuhelinten käytön merkityksen etsinnöissä. Koulutuksesta jäi erittäin hyvä kuva ja sen myötä olen ollut edelleen mukana Vapepan vapaaehtoistoiminnassa.

 

Mieleenpainuvimmat tilanteet vapaaehtoistyössä

Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on tarjonnut minulle lukuisi mieleenpainuvia kokemuksia, joista muutamat ovat jääneet erityisesti mieleen.

Ensimmäinen varsinainen etsintätehtävä oli Pudasjärvelle saatu hälytys. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sain osallistua kadonneen henkilön etsintään ja olin hieman jännittynyt tilanteesta. Maasto oli minulle vierasta ja kartan käyttö oli välttämätöntä. Lähdimme Taivalkoskelta kahdella autolla ja vaikka etsittävä löytyi elossa, hänen kuntonsa oli heikko, sillä hän oli ollut pitkään ilman ravintoa. Pääsin avustamaan pelastuslaitoksen henkilökuntaa kadonneen paareilla kantamisessa sekä kun, siirsimme kadonnutta mönkijän kyydillä. Pyrimme pitämään hänet lämpimänä ja tarjosimme hänelle ruokaa.

Osallistuin tämän jälkeen etsintäharjoitukseen. Kokemus oli erittäin positiivinen ja sekä harjoituksen järjestäjät että osallistujat olivat todella mukavia. Järjestäjät innostivat meitä osallistujia, mikä lisäsi motivaatiotani entisestään. Taivalkoskelle tuli etsintätehtävä ja sinne kaivattiin Vapepa-johtajaa. Vaikka minulla ei ollutkaan koulutusta Vapepa-johtajaksi, päätin tarjoutua tilapäiseen johtotehtävään odottaessamme koulutetun johtajan saapumista. Onnekseni poliisin tilannejohtaja oli serkkuni, mikä helpotti yhteistyötä viranomaisten kanssa. Olin jännittynyt, sillä pääsin ensimäistä kertaa johtamaan vapaaehtoisia tositilanteessa. Vaikka tilanne jännitti, se oli opettavainen kokemus ja opetti minulle paljon johtamisesta vapaaehtoistyön kontekstissa.

Myös muutamat pidemmät etsintätehtävät ovat jääneet vahvasti mieleeni. Erityisesti kolmen päivän mittainen etsintä vanhuksen löytämiseksi Pudasjärvellä herätti paljon tunteita ja jäi hyvin vahvasti mieleeni.

Kävin valmiuspäivystäjän koulutuksen Maalaiskartano Pihkalassa. Koulutus oli todella kattava ja sen jälkeen pohdin, että onko minusta todella tähän. Pienen epäröinnin jälkeen päätin lopulta sitoutua koulutukseen ja lähdin toimintaan aktiivisesti mukaan. Alkuaikoina koin vuorojen vaihtamisen (päivystyssalkun ja puhelimen vaihtaminen ihan fyysisesti) raskaimmaksi osuudeksi, mutta kokeneemmat vapaaehtoiset tarjosivat arvokasta tukea ja opastusta kädestä pitäen. Tässä hommassa on aina muiden tuki läsnä. Pidän valmiuspäivystyksestä kovasti ja olen viimeisinä vuosina hoitanut monia vuoroja vuoden aikana.

 

Mikä pitänyt mukana Vapepassa?

Vapaaehtoistyössä Vapepassa minua on pitänyt mukana erityisesti mahdollisuus tehdä monipuolisia asioita yhdessä muiden ihmisten kanssa. Innostun helposti uusista haasteista, ja olen myös sitoutunut tekemään pitkäjänteisesti töitä yhteisen hyvän eteen. Vapaaehtoistyö tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden konkreettiseen avun tarjoamiseen niille, jotka sitä tarvitsevat. Yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten kohtaaminen ovat rikkautta sekä jokainen harjoitus ja hälytystehtävä ovat ainutlaatuisia kokemuksia, jotka opettavat ja kehittävät meitä kaikkia.