Vapepa-toiminta käynnistyy Heinävedellä

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjesti lauantaina 29.10. etsinnän peruskoulutuksen Heinävedellä yhteistyössä Itä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Paikkakunnalla on vuoden 2022 aikana ollut jo kaksi kadonneen henkilön etsintätehtävää, joihin poliisi on hälyttänyt myös Vapepan jäsenjärjestöjen hälytysryhmiä avukseen.

Kadonneen etsintätehtäviä on Heinäveden lisäksi ollut myös naapurikuntien alueella. Koska Vapepan jäsenjärjestöillä ei ole ollut Heinävedellä hälytysryhmiä, on valmiuspäivystäjä hälyttänyt lähimmät vapaaehtoiset Varkauden ja Joensuun sekä Etelä-Savon suunnilta. Toki hälytysryhmiä hälytetään tehtäville muutenkin laajemmalta alueelta, jotta voidaan varmistua riittävästä vapaaehtoisjoukosta viranomaisen antaman tehtävän toteuttamiseksi.

 

Poliisi kouluttaa kadonneen etsintää, kuva Mauno Kokkonen

Poliisi kouluttaa kadonneen etsintää, kuva Vapepa Joensuu, Mauno Kokkonen

 

Heinäveden kirjastolla järjestettyyn etsintäkoulutukseen osallistui kaikkiaan 20 vapaaehtoista, joista suurin osa oli paikkakuntalaisia. Osallistujat olivat useamman yhdistyksen jäseniä sekä järjestöihin vielä kuulumattomia. Koska Vapepan hälytysryhmät toimivat verkoston jäsenjärjestöjen ylläpitäminä, perustettiin Heinävedelle Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin toimesta ns. koontiryhmä, jotta auttamistoiminnasta kiinnostuneet saadaan kiinnitettyä mukaan toimintaan. Alkuvaiheessa Vapepa Heinäveden hälytysryhmään liittyi 9 vapaaehtoista, joita voidaan hälyttää nyt kadonneen etsintätehtäville. Ryhmää operoi ja ohjaa toistaiseksi Vapepan Joensuun paikallistoimikunta, mutta tavoitteena on, että paikkakunnan yhdistykset perustavat ajan myötä omia tai yhdistysten yhteisiä hälytysryhmiä paikkakunnalle.

Lisätietoa Heinäveden Vapepa-toiminnan käynnistämisestä antaa Vapepa Joensuun paikallistoimikunta, yhteystiedot löytyvät TÄSTÄ