Vapepa tiedote 9/2017, Keski-Suomi

Alkanut syksy ja tuleva seuraava vuosi tuovat tullessaan monia mielenkiintoisia asioita Keski-Suomen alueelle. Tulossa on valtakunnallista Vapepa-foorumia Vaasassa, omia Vapepa seminaareja, etsinnän ja ensihuollon peruskursseja ja etsintäharjoituksia. Syksyn mielenkiintoisimmaksi tapahtumaksi muodostunee kuitenkin maakuntatoimikunnan kokous Jyväskylässä, jossa valitaan uudet maakuntatoimikunnan vetäjät tuleville vuosille.

Kevät ja kesä olivat varsin kiivasta aikaa etsintöjen saralla. Hälytyksiäkin kertyi yli 20 kpl, ja niistä poliisilaitokselta laskutettuja tehtäviä elokuun lopussa noin puolet. Molempien maakuntatoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat yhteiseen palaveriin 19.8.2017 Jyväskylässä, jolloin käytiin alustavaa keskustelua tulevan vuoden toimintasuunnitelmista, avattiin budjettia ja keskusteltiin valtakunnallisten toimintalinjausten vaikutuksista Länsi-Suomen piirin alueella.  Palaverissa saatiin vahvistus myös siitä, että maakuntatoimikunnan pitkäaikainen ja ansioitunut puheenjohtaja Jussi Nokelainen väistyy puheenjohtajan tehtävistä.

Maakuntatoimikunnan roolia järjestöjen ja viranomaisten yhteisenä valmiuden ja varautumisen maakunnallisena foorumina on alettu määrätietoisesti vahvistamaan, ja myös tulevalla puheenjohtajistolla on tässä suuri rooli. Puheenjohtajilla tulisi olla selkeä käsitys sekä Suomen Punaisen Ristin roolista Vapepassa, että myös hyvät yhteydet laajalti järjestökenttään ja viranomaisiin. Tulevassa maakuntatoimikunnan kokouksessa valitaan siis uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tällä hetkellä näistä tehtävistä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut kolme henkilöä. Lisää kiinnostuneiden yhteydenottoja otan ilomielin vastaan, jotta saadaan ehdokkaat kaikkien tietoon viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Odotettavissa on siis todella mielenkiintoinen kokous, paljon osallistujia, hyviä ehdokkaita ja vielä parempia kannatuspuheenvuoroja!

Keski-Suomen alueelle saadaan tulevaisuudessa useampia uusia etsinnän ja viestin valmiuskouluttajia. Syksyn kouluttajakoulutukseen on ilmoittautunut etsintälinjalle 3 henkilöä, vielä 2 etsintäkouluttajan ja yhden viestikouluttajan päätöstä odotellaan. Kouluttajatilanne paranee Keski-Suomessa jatkossa joka tapauksessa huomattavasti.

Syksyn ja tulevan vuoden tapahtumia

Keski-Suomen alueella järjestetään syksyllä kolme etsinnän peruskurssia, sekä yksi ensihuollon peruskurssi. Karstulassa kurssi on jo alkanut, mutta Kyyjärven ja Viitasaaren etsintäkursseille sekä ensihuoltokurssille ehtii vielä mukaan. Kurssit löytyvät Keski-Suomen Vapepan tapahtumakalenterista.

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous 10.10.2017 klo 18.00 Suomen Punaisen Ristin toimitiloissa Ailakinkadulla. Tänne odotetaan laajemmin järjestöjen ja viranomaisten edustajia sekä kaikki Vapepa-aktiivit ovat edelleen erittäin tervetulleita.

Etelä-Suomen valtakunnallinen Vapepa Foorumi järjestetään tänä vuonna Vaasassa 24.-26.11.2017. Foorumista on tulossa tarkempaa lisätietoa lähempänä. Vapepa-foorumi kokoaa yhteen Vapepa-toimijoita yli piirirajojen, loistava paikka tutustua, verkostoitua ja nähdä miten asioita muualla tehdään.

Länsi-Suomen piirin oma yhteinen Vapepa Seminaari 2018 järjestetään Ähtärissä, Honkiniemen leirikeskuksessa 3.2.2018 klo 10-16. Kyseessä siis perinteinen, kaikille Vapepalaisille yhteinen uuden toimintavuoden avaus. Tilaisuuteen on kutsuttu laajalti viranomaisia, valmiusjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja yritysten edustajia Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta. Tulonsa ovat jo vahvistaneet Sisä-Suomen poliisilaitos, MPK Pohjanmaan maanpuolustuspiiri, Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri, Seinäjoen kaupunki, sekä Mapitare Oy Rovaniemeltä.  Lisää kiinnostavia alustajia odotellaan vielä.

Syksyllä, 14.-16.9. 2018 järjestetään Tikkakoskella koulutus- ja harjoitusviikonloppu ILMI-konseptilla yhteistyössä MPK:n kanssa. Tapahtuma koostuu lauantain erityyppisitä varautumisen ja valmiuden koulutuksista sekä sunnuntain valmiusharjoituksesta. Tämän tapahtuman suunnitteluun tarvitaan yhteyshenkilöt Keski-Suomen Vapepan toimijoista.

Ohto-koulutuksia jatketaan edelleen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Tavoite on, että ensi- vuoden loppuun mennessä yli 80% kaikista vapaaehtoisista on mukana järjestelmässä ja käyttö on heille koulutettu. Myös valmiuspäivystäjien ja Vapepa-johtajien hälytyskoulutuksia jatketaan tulevana vuonna, mukaan on tulossa myös kotimaan avun tehtävien välittäminen Suomen Punaisen Ristin osastoille.

Aktiivista alkusyksyä jokaiselle, älkää eksykö marjametsiin!
Aki

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
aki.valonen@redcross.fi
040 528 0902
Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi