Vapepan Lapin huomionosoitukset 2015

Lapin alueelle myönnetyt huomionosoitukset 2015

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan myöntämät huomionosoitukset
luovutettiin Lappeenrannassa 28.11.2015

Maakunnallinen pelastaja:
Ansiokas toiminta Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Aktiivisuus ja innokkuus Vapepan  toiminnassa. Osallistunut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnettavuuden lisäämiseen positiivisella tavalla.

Tanja Sälevä    Rovaniemi

Vapepan ansioristi
Ansioristi voidaan myöntää vapaaehtoiselle erittäin pitkään jatkuneesta, poikkeuksellisen
huomattavasta ja ansiokkaasta, vähintään 20 jatkuneesta toiminnasta tai poikkeuksellisen huomattavista teoista Vapaaehtoisen pelastus-palvelun tai sen päämäärien hyväksi.
Huhtamella Esa    Inari
Nevalainen Paavo    Inari

Kultainen ansiomitali:
Kultainen ansiomitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle tai muulle Vapepa-toimintaa merkittävästi kehittäneelle henkilölle erittäin huomattavasta ja ansiokkaasta keksinnöstä, toiminnasta tai työstä. Myöntämisen perusteena olevan toiminnan on täytynyt suoraan parantaa Vapepa-toiminnan tehoa ja vaikutusta.

Myöntämisperusteena oli valtakunnallisten Pelastuspalveluseminaarien järjestäminen 25 vuoden ajan, seminaarit on koonnut vuosittain viranomaiset ja vapaaehtoiset yhteisiin harjoituksiin. Vastaavaa toimintaa ei ole muualla Suomessa tai maailmalla. Mitalin saajat ovat olleet mukana järjestelyissä 25 vuoden ajan.  Kultaisia mitaleja myönnetty vuodesta 2014 asti 15 kpl, joista Lappiin on myönnetty 12.

Harve Sirpa        
Harve Pekka
Koivukangas Pekka
Luostarinen Jukka
Nevalainen Sippo
v. Pandy Annikki
Vihriälä Rauno
Parkkila Pentti
v. Pandy Jorma
Rannanpää Erkki

Hopeinen ansiomitali:
Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle hyvin pitkään jatkuneesta ja erittäin huomattavasta ja ansiokkaasta, vähintään 15 vuotta jatkuneesta toiminnasta tai erittäin huomattavista teoista vapaaehtoisen pelastuspalvelun tai sen päämäärien hyväksi.
Puuperä Erkki        Keminmaa
Salminen Aulis    Rovaniemi
Uusimaa Timo        Ylitornio

Pronssinen ansiomitali
Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle hyvin pitkään jatkuneesta ja huomattavan ansiokkaasta, vähintään 10 vuotta jatkuneesta toiminnasta tai huomattavista teoista vapaaehtoisen pelastuspalvelun tai sen päämäärien hyväksi.

Huttunen Anja        Kittilä
Köngäs Reijo        Rovaniemi
Välikangas Sinikka    Kittilä
Niva Veijo        Simo
Marttila Markku    Simo
Kiiskinen Seppo    Simo

 

 

 

 

Kuva Lappeenrannan foorumi-reissulta, Sippo Nevalaisen kuva-arkistosta.