Vapepa Keski-Suomi rekrytoi työryhmien jäseniä ja Vapepan valmiusavaus Ähtärissä!

Hei kaikki Keski-Suomen Vapepalaiset ja jäsenjärjestöjen edustajat!

Vuoden 2017 toimintakausi lähestyy loppuaan ja uusi odottaa tuloaan, se startataan käyntiin Ähtärissä 3.2.2018, jossa pidetään Vapepan Länsi-Suomen piirin alueen valmiusavaus (https://vapepa.fi/tapahtuma/2331), tervetuloa siis mukaan, tapahtuma ja mahdollinen linja-auto kyyti on maksuton.  Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus tarpeiden mukaan, joten ilmoitatteko ryhmäkohtainen tarve myös maakuntatoimikunnalle (ilmoitukset osoitteeseen puheenjohtaja@vapepakeski-suomi.fi), jotta linja-auton reitti voidaan suunnitella myös teille sopivaksi.

Ennen uuden kauden aloittamista, organisoidaan maakuntatoimikunnan toimintaa uudelleen, ajatuksena on koota maakunnallisia työryhmiä, jotka toimivat maakuntatoimikunnan eli jäsenjärjestöjen yhteisen toimielimen alla ja jotka kehittävät sekä vetävät oman alueensa toimintoja koko maakunnan alueella.

Työryhmät tekevät siis toimialakohtaista työtään yhteistyössä maakuntatoimikunnan kanssa ja esittelevät toimintaansa maakuntatoimikunnan kevät- ja syyskokouksissa jäsenjärjestöille. Kevätkokouksessa luodaan katsaus edellisen vuoden toimintaan ja syksyllä suunnitellaan seuraavaa vuotta. Näistä sitten kootaan yhteinen maakuntatoimikunnan toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus.

Työryhmien rakentaminen aloitetaan rekrytoimalla ryhmäläiset avoimella haulla kaikkialta Keski-Suomen maakunnan alueelta, kohdistettuna Vapepalaisten lisäksi kaikkiin jäsenjärjestöihin, jotka ovat sitoutuneet olemaan mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Työryhmien rakentamisessa pyritään keräämään ne vapaaehtoistoimijat, jolla osaaminen ja motivaatio yhteistoiminnalliseen valmiuden kehittämiseen olisi paras mahdollinen.

Haku työryhmiin sivujemme kautta, osoitteessa http://www.vapepakeski-suomi.fi/vapepa/maakuntatoimikunta/maakuntatoimikunnan-tyoryhmiin-hakeminen.

Tuleva vuosi on myös valmiuden ja toiminnan kehittämisen vuosi, pyrimme lisäämään yhteyksiä jäsenjärjestöihin, parantamaan yhteistyötä jäsenjärjestöjen välillä sekä laajentamaan koulutusta ja mahdollisuuksia Vapepa-toiminnassa. Samalla yhteisharjoituksien kautta tutustumaan eri jäsenjärjestöjen toimintaan ja laajentamaan pelastuspalvelun toimintaa.

Yhteistyöterveisin,

Juha Vimpari
puheenjohtaja
Vapepa Keski-Suomen maakuntatoimikunta

Heikki Maukonen
varapuheenjohtaja
Vapepa Keski-Suomen maakuntatoimikunta

 


Perustettavat työryhmät ja niiden hakuajat

(jäsenten toimiaika 1-3 vuotta, mutta tarvittaessa joustavasti tarpeen mukaan).

 

Koulutustyöryhmä (3-5 hlö), hakuaika: 18.12.2017 – 14.1.2018

 • Organisoi maakunnalliset ja paikalliset koulutukset yhdessä kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa
 • Varaa ajankohdat, kouluttajat ja koulutuspaikat
 • Kehittää koulutusta, koulutusmateriaaleja ja kurssien sisältöä yhdessä keskustoimiston sekä valmiuspäällikön kanssa
 • Rekrytoi uusia kouluttajia sekä koordinoi koulutuspolkuja maakunnallisesti
 • Ainakin yhden työryhmän jäsenen tulee olla kouluttaja

Valmiusharjoitukset työryhmä (3-5 hlö), hakuaika: 18.12.2018 – 14.1.2018

 • Organisoi maakunnallisia valmiusharjoitustapahtumia yhdessä hälytysryhmien, jäsenjärjestöjen sekä viranomaistahojen kanssa
 • Varaa resurssit valmiusharjoituksiin ja luo julkaistavan ohjelman aikatauluineen
 • Auttaa paikallistoimikuntia oman alueen harjoitusten luomisessa

OHTO työryhmä (2-3 hlö), hakuaika: -helmikuuhun 2018

 • Organisoi OHTO-järjestelmän käyttöönoton maakunnallisesti eri hälytysryhmien kanssa
 • Kouluttaa ja auttaa hälytysryhmiä sekä valmiusryhmää OHTOn käyttämisessä
 • Kehittää OHTOa yhdessä muiden valtakunnallisten OHTO kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa

Nuorisotyöryhmä (2-4 hlö), hakuaika: – helmikuuhun 2018

 • Kehittää nuorisotoimintaa hälytysryhmien kanssa maakunnallisesti
 • Rekrytoi nuoria mukaan toimintaan sekä kehittää toimintaa nuorisotoiminnan suuntaan
 • järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia yhdessä nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä yhdistää ja tiedottaa jäsenjärjestöjen Vapepa -nuorisotoiminnasta

Kalustotyöryhmä (3-5 hlö), hakuaika: – helmikuuhun 2018

 • Perustaa oman hälytysryhmän, joka huolehtii kaluston tuomisesta tehtäväkohtaiselle johtokeskukselle
 • Huolehtii tehtävillä käytettävästä kalustosta yhdessä kalustokohtaisesta huollosta sovitun tahon kanssa
 • Antaa kaluston käyttäjille sille soveltuvan käyttökoulutuksen ja huolehtii kaluston mukana olevasta käyttöohjeistuksesta
 • Kehittää kalustoa yhdessä valtakunnallisten kehityssuuntien mukaisesti sekä valittujen käytänteiden mukaisesti

Palkitsemistyöryhmä (2-3 hlö), hakuaika -helmikuuhun 2018

 • Koordinoi maakunnallisten ja valtakunnallisten palkitsemiskäytänteiden soveltamista maakunnan alueella huomioiden tasapuolisesti kaikki jäsenjärjestöjen ja hälytysryhmien Vapepa-toimijat
 • Kehittää palkitsemiskäytänteiden tasapuolista soveltamista
 • Tekee esityksen palkittavista maakuntatoimikunnan kokoukseen