Vapepa-johtajakoulutukseen ennättää vielä

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 15.-17.5.2020 Kuopiossa. Kurssi alkaa perjantaina puolen päivän aikaan ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä.

Pääsyvaatimukset:

Hakijan edellytetään tuntevan hyvin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun että pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten toimintaa. Hakijan tulee olla osallistunut aktiivisesti Vapepan toimintaan alueellaan (kokemusta tulee olla etsintä-, ensihuolto- ja viestitoiminnasta – sekä hälytystehtävistä).

Hakijalla tulee olla suoritettuna kaikki Vapepan peruskoulutukset (ensihuolto-, etsintä-, viesti-, ja pelastuspalvelun peruskoulutus) tai vastaavat tiedot ja taidot muuten hankittuna.

Harkinnan varaisesti, jos jokin em. koulutuksista puuttuu, sen voi suorittaa Vapepa-johtajakoulutuksen jälkeen, jonka jälkeen saa viralliset Vapepa-johtajatunnukset ja -oikeudet. Etusija kurssille valittavista on niillä, joilla peruskoulutukset on suoritettuna.

Koulutuksen tavoite:

Osallistuja pystyy koulutuksen jälkeen toimimaan avustavana Vapepa-johtajana kokeneemman Vapepa-johtajan seurassa. Hän tuntee Vapepa-johtajan roolin, tehtävät, vastuut ja ohjeet sekä johtamisen ja viranomaisyhteistyön perusteet. Koulutuksen suorittanut on myös innostunut kehittymään Vapepa-johtajana ja haluaa edelleen kehittää alueensa Vapepaa.

Hakeutuminen koulutukseen:

Koulutukseen haetaan liitteenä olevalla lomakkeella oman valmiuspäällikön kautta. Täytetyn lomakkeen tulla olla toimitettu valmiuspäällikölle sunnuntaina 29.3.  Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse valinnastaan 8.4., jonka jälkeen valittujen osallistujien tulee vielä vahvistaa osallistumisensa koulutukseen.

Lisätietoja koulutuksesta:

  • Oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimiston valmiuspäällikkö
  • Punaisen Ristin valmiuskoulutussuunnittelija Taru Hakanen, taru.hakanen@punainenristi.fi tai 0408097370.

Vapepa Johtajakoulutuksen Hakemus Kevät 2020