Vapaaehtoiset edistävät turvallisuutta saaristossa- SPR:n Caritas-ensivaste viranomaisten tukena jo 29. kesän ajan

Punaisen Ristin Caritas-ensivastetoiminta aloittaa juhannuksesta elokuun alkuun jatkuvan keskeytyksettömän ensivastepäivystyksen torstaina 22.6.2017. Päivystys toteutetaan yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa heidän ABSO- veneellään Airistolla ja Nauvon ympäristössä Saaristomerellä.

Aluksella on välitön lähtövalmius ympäri vuorokauden yli 6 viikon ajan 6.8.2017 asti, ja tarpeen mukaan viikonloppuisin vielä myöhemminkin elo-syyskuussa.

Caritas-ensivaste toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä yhteistyössä Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja sairaankuljetusyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. Alus on välit-tömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa saaritukikohdassaan Airistolla tai muualla saaristossa. Varsinais-Suomen Hätäkeskus ja ensihoidon kenttäjohtaja sekä Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii hätäkeskuksen tai meripelastuskeskuksen hälyttämänä.

– Aluksen henkilökunta koostuu koulutetuista vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi Punaisen Ristin ensivastepäivystäjää ja kaksi Turun Meripelastusyhdistyksen meripelastajaa. Ensivastepäivystäjistä osa on terveydenhuollon ammattilaisia, esimerkiksi ensihoitajia, lääkäreitä tai sairaanhoitajia, kertoo Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

– Vapaaehtoiset antavat ensiapua osana ensihoitopalvelua sairaus- tai onnettomuustilanteissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi.

Kesän 2016 seitsemän viikon päivystyskaudella Caritas-ensivaste hälytettiin 25 kiireelliseen ensi-vastetehtävään, 22 meripelastustehtävään ja 10 muuhun tehtävään. Yhteensä päivystyskauden aikana yli 100 henkilöä sai apua vapaaehtoisilta.

Punainen Risti ja Meripelastusseura edistävät turvallisuutta saaristossa  yhteistyöllä

Punainen Risti on vuodesta 1989 toteuttanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoimintaa Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa. Kesään 2013 asti toiminta toteutettiin Punaisen Ristin omalla Caritas-palveluveneellä, ja kesästä 2014 alkaen yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran kanssa Turun Meripelastusyhdistyksen pelastusvene Absolla.

Caritas-toiminta on vuosien kuluessa lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena sekä saariston asukkaiden että saaristossa veneillä tai muutoin vierailevien keskuudessa. Toimintamuodot ja toiminnan painopiste ovat vuosien kuluessa muuttuneet terveyden edistämisestä hälytysensi-vastetoimintaan. Caritas-toimintaan osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia koko Suomen alueelta. Vapaaehtoisista puolet on terveydenhuollon ammattilaisia. Suuri osa vapaaehtoisista on kouluttautunut sekä meripelastustoimintaan että ensivastetoimintaan.