Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta jatkui aktiivisena vuonna 2015

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan vapaaehtoiset hälytettiin viranomaisten avuksi 287 kertaa viime vuonna. Meripelastusseuran vapaaehtoismiehistöt hälytettiin kiireellisiin tehtäviin 124 kertaa ja Lentopelastusseuran koneet lensivät 21 etsintälentoa.

Osaavien auttajien verkosto

Vapepan vahvuus ovat koulutetut ja organisoidut vapaaehtoisjoukot. Koko maassa toimii noin 1500 Vapepan hälytysryhmää, joihin kuuluu noin 22 500 vapaaehtoista. Meripelastusseuralla on 130 alusta ja Lentopelastusseuran jäsenyhdistyksillä yli 70 etsintälentoon soveltuvaa lentokonetta.

Vapaaehtoisten osaamista vahvistetaan vuosittain sadoissa koulutuksissa ja harjoituksissa. Vuonna 2015 pidettiin 268 koulutusta, 84 harjoitusta ja yli 300 muuta tapahtumaa.

Etsinnät ovat edelleen Vapepan keskeisin toimintamuoto

Vuonna 2015 Vapepan maalla saamista hälytystehtävistä oli yli puolet etsintätehtäviä. Etsinnät ovat edelleen Vapepan keskeisin toimintamuoto. Vuonna 2015 Vapepa hälytettiin 218 etsintään.

Partioetsintämenetelmä vakiinnutti paikkansa ja siitä on tulossa käytetyin etsintämuoto. Menetelmä perustuu kolmen hengen partioihin, joista kukin etsii yhdeltä lohkolta. Menetelmällä pystytään käymään läpi suuri alue nopeasti pienemmällä henkilömäärällä. Vapepa-johtaja valitsee käytettävän etsintämenetelmän yhdessä poliisin kanssa maaston muotojen, etsijöiden määrän ja etsittävän oletetun kunnon mukaan.

Vapepalaiset hälytettiin entistä useammin ensihuollon tehtäviin

Vuoden aikana pyrittiin lisäämään viranomaisten tietoisuutta Vapepan ensihuoltoryhmien osaamisesta ja osaamisen hyödyntämisestä. Vuonna 2015 ensihuollon tehtävien määrä kasvoi hieman ja niiden osuus kaikista Vapepan tehtävistä oli neljäsosa.

Vapepan toiminnassa näkyi myös viime vuonna alkanut laajamittainen maahantulo. Vapepan hälytysryhmiä osallistui monenlaisiin viranomaisia tukeviin toimenpiteisiin, kuten turvapaikanhakijoiden ohjaamiseen, huoltamiseen ja hätämajoitusten perustamiseen.

Ohjeita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti

Vapepa ja sen jäsenjärjestöt kehittävät jatkuvasti ohjeita ja toimintamalleja uusien riskiskenaarioiden varalta. Kehitystyötä on tehty mm. öljyntorjunnan ja merellisen suur- tai monialaonnettomuuden yhteistoimintasuunnitelmien osalta. Suomen Lentopelastusseura neuvottelee alan järjestöjen kanssa miehittämättömien ilma-alusten ja moottoroitujen varjoliitimien käytöstä etsinnässä.

Lue lisää Vapepan vuodesta 2015 toimintakertomuksesta .

Kuva: Jussi Mustikkamaa