Vapaaehtoinen vuoden maakunnallinen pelastaja 2021 on Pohjois-Savon pelastuskoirien hälytysryhmä

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on palkinnut lauantaina 5.2. järjestetyssä Savo-Karjalan alueen valmiusseminaarissaan Pohjois-Savon pelastuskoirien hälytysryhmän vuoden 2021 vapaaehtoisena maakunnallisena pelastajana ansiokkaasta toiminnastaan Rautavaaralla Tiilikkajärven kansallispuistossa 12.8.2021 suoritetun hätäetsinnän aikana.

Hälytysryhmä hyödynsi ansiokkaasti koulutustaan ja pitkäjänteistä harjoitteluaan avun ohjaamisessa karttasovellusta hyödyntäen ripeästi kadonneen löytöpaikalle sekä useamman tunnin kestäneen maastoevakuointitehtävän suunnittelussa yhdistäen vapaaehtoisten ja usean tehtävälle osallistuneen viranomaisen resursseja. Pelastuskoirien hälytysryhmä oli osallistunut maastoetsintään n. klo 12.00 alkaen suorittaen koiraetsintää välillä maastossa pelastuskoiran kanssa leväten. Rajavartiolaitoksen kopteri paikallisti etsittävän illalla n. 21.00 aikaan lämpökameralla, josta käynnistynyt maastoevakuointi saatettiin loppuun hieman puolenyön jälkeen. Ryhmän jäsenistä koiratoiminnan johtopaikkayhdyshenkilö siirtyi vuoronvaihdon myötä juuri ennen etsittävän henkilön löytämistä koko Vapepan hälytysorganisaation johtoon osallistuen näin myös maastoevakuoinnin johtamiseen ensihoidon tukena.

Pelastuskoirien hälytysryhmän muut jäsenet suorittivat autettavan evakuointia vaikeakulkuisessa maastossa yhdessä muiden Vapepan hälytysryhmien kanssa ja saaden apua paikalle sattumalta osuneilta retkeilijöiltä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen veneyksikkö siirsi autettavan loppumatkan vesistön yli ensihoidon kuljetettavaksi eteenpäin.

Poliisijohtoiselle etsintätehtävälle osallistui kaikkiaan 62 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmien vapaaehtoista tehden kaikkiaan 400 talkootuntia etsittävän henkilön löytämiseksi.

 

Pohjois-Savon pelastuskoirien hälytysryhmä on Suomen Palveluskoiraliiton ylläpitämä hälytysryhmä. Ryhmän jäseninä palkitut ovat:

  • Sirpa Turunen, ryhmänjohtaja, koiranohjaaja
  • Tiina Sutinen, apuohjaaja
  • Ilona Ukkonen, apuohjaaja
  • Mika Lyytinen, vapepa-johtaja, apuohjaaja

 

vas. Mika Lyytinen, Ilona Ukkonen, Sirpa Turunen ja Tiina Sutinen. Kuvat: Katri Lunnas, Pohjois-Savon pelastuskoiraryhmä, Suomen Palveluskoiraliitto


 

Rajavartiolaitoksen julkaisema lämpökameratallenne pelastuskoiraryhmän saapumisesta autettavan luokse on katseltavissa osoitteessa https://twitter.com/i/status/1426233109863931910 

 


Onnittelemme palkittuja sekä esitämme kiitokset kaikille auttamistoimintaan osallistuneille jäsenjärjestöillemme sekä niiden hälytysryhmissä toimiville vapaaehtoisille – myöskään yhteistyöviranomaisiamme unohtamatta!

Tässä jälleen yksi esimerkki yhteistyön voimasta ja harjoittelun merkityksestä – yhdessä olemme enemmän!