Valmiusavaus – 60 vuotta Auttajien Verkostossa

Vapepa Keski-Suomen ja Vapepa Pohjanmaan valmiusavaus pidettiin lauantaina 27.1.2024 Tuurissa, Hotelli OnnenTähdessä.

Vapepa aloitti uuden toimintavuoden juhlavasti valmiusavauksella, johon oli kutsuttu kaikki vapaaehtoiset, viranomaiset ja yhteistyökumppanit. Valmiusavaus oli tilaisuus, jossa Vapepan jäsenjärjestöt esittelivät toimintaansa ja saivat kiitosta ja kannustusta. Valmiusavaus ei rajoittunut vain auditorioon, vaan se ulottui myös kauppakeskuksen käytäville, joissa järjestöt pitivät infopisteitä ja houkuttelivat uusia vapaaehtoisia mukaan.

Valmiusavauksen järjestötorilla, kauppakäytävän järjestöpisteissä toimintaansa esittelivät mm.

 • Maanpuolustuskoulutus (MPK)
 • Suomen Kylät
 • Reserviläiset
 • MIELI Lakeuden mielenterveys ry / MIELI Kriisikeskus Seinäjoki
 • Liikenneturva
 • Suomen Punainen Risti (SPR)
 • Suomen Latu
 • Suomen Lentopelastusseura (SLPS)
 • Pohjanmaan Pelastusalan Liitto
 • Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ja Suomen Pelastuskoiraliitto (SPEKL)

Artikkelin kuvia klikkaamalla, aukeavat ne isompina. Kuvat Heikki Maukonen, Mikko Koljander ja Aki Valonen.

OnnenTähden hotellin loistava auditorio täyttyi innostuneista ihmisistä, jotka olivat saapuneet kuulemaan maakuntatoimikuntien puheenjohtajien, Aana Vainion (Pohjanmaa) ja Marko Kilpeläisen (Keski-Suomi), puheenvuorot valmiusavauksessa.

Marko otti mikrofonin käteensä ja kertoi lyhyesti itsestään ja taustastaan. Hän oli vastikään aloittanut Keski-Suomen maakuntatoimikunnan johdossa ja halusi tuoda uutta energiaa ja näkemystä alueen kehittämiseen yhteistyössä kaikkien vapepalaisten kanssa.

Aana puolestaan kiitti kaikkia vapaaehtoisia, jotka olivat ottaneet osaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Hän korosti, että jokainen heistä oli tärkeä osa Vapepan menestystä ja että yhdessä he olivat vahvempia ja valmiimpia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Aanan sanoin valmiusavaus avattiin:

Kiitos vapaaehtoisille, ihan jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä

Niina Hirvonen, Suomen Punaisen Ristin asiantuntija, piti kiehtovan luennon vapaaehtoisten rooleista niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän kertoi, kuinka vapaaehtoiset ovat mukana monenlaisissa operaatioissa, joissa he auttavat ihmisiä hädässä ja tukevat heidän selviytymistään.

Hän näytti myös vaikuttavia tilastoja, jotka osoittivat, kuinka paljon vapaaehtoisia on eri puolilla maailmaa ja Suomessa, ja kuinka paljon he ovat tehneet työtä ihmisten hyväksi. Hän korosti, että Vapepa on ainutlaatuinen yhteisö, jollaista ei ole missään muualla. Hän vertasi sitä muihin maihin, joissa vapaaehtoisauttaminen on usein vain yhden järjestön, kuten Punaisen Ristin, vastuulla.

Uunituoreita Vapepan avainlukuja vuodelta 2023:

 • Eksyminen: 221 tehtävää, joissa 5 020 vapaaehtoista teki 16 716 tuntia töitä, auttaen 298 ihmistä.
 • Ensihuolto: 70 tehtävää, joissa 210 vapaaehtoista teki 1 360 tuntia töitä, auttaen 1 000 ihmistä.
 • Henkinen tuki: 53 tehtävää, joissa 212 vapaaehtoista teki 379 tuntia töitä, auttaen 1 220 ihmistä.
 • Muu auttamistilanne: 15 tehtävää, joissa 47 vapaaehtoista teki 316 tuntia töitä, auttaen 109 ihmistä.
 • Ympäristöonnettomuus: 7 tehtävää, joissa 47 henkilöä teki 316 tuntia töitä.

Yhteensä tehtäviä oli 366, joissa oli mukana 5 590 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyön tunteja kertyi 19 188 ja avun sai 2 627 ihmistä.

 

Auttajien historiasta ja nykypäivästä Keski-Suomessa.

Juha Vimpari, Jyväskylän Ladun aktiivi, piti mielenkiintoisen luennon siitä, kuinka auttaminen on muuttunut ja pysynyt samana Keski-Suomessa vuosien varrella. Hän kertoi, kuinka Suomessa oli jo ennen Vapepan perustamista olemassa vapaaehtoisia pelastuspartioita, jotka olivat valmiita auttamaan hätätilanteissa. Hän näytti myös vanhan Keskisuomalaisen lehtileikkeen, jossa kerrottiin, kuinka Jyväskylässä oli vuonna 1962 perustettu pelastuspartio, joka toimi yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Hän kertoi myös, kuinka Suomen Latu oli ollut yksi niistä järjestöistä, jotka olivat aktiivisesti mukana pelastuspartiotoiminnassa eri puolilla maata. Hän vertasi myös, kuinka paljon pelastuspartioiden toiminta ja varusteet olivat muistuttaneet nykyisiä Vapepan hälytysryhmiä, jotka ovat tänä päivänä tärkeä osa pelastustoimintaa Suomessa.

Kerässiepistä tähän päivään luennoi Jari Seppälä Lapin Vapepasta.

Luennossa käytiin läpi Vapepan syntyä ja kadonneen etsinnän kehittymistä aina näihin päiviin.

Esitys alkoi Kerässiepissä kadonneen 5-vuotiaan katoamisesta ja siihen liittyvistä tapahtumista.

Jari kertoi myös, kuinka Lapissa oli alettu panostaa Vapepan etsintätoiminnan kehittämiseen ja kuinka poliisi oli ottanut käyttöön uuden menetelmän, joka tunnetaan nimellä MSO (Managing search operations). Hän selitti, että MSO on menetelmä, joka auttaa suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan etsintäoperaatioita. Hän kertoi, että MSO on alun perin kehitetty Yhdysvalloissa, mutta että se oli levinnyt Ruotsiin, josta hän oli oppinut sitä ruotsalaisten kollegoidensa kanssa. Hän kertoi myös, että hän oli ollut mukana soveltamassa ja opettamassa MSO:ta Suomessa ja että se oli nykyään osa Poliisiammattikorkeakoulun koulutusta. Hän sanoi, että MSO oli osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi menetelmäksi, joka oli tulossa yleisemmäksi koko maassa.

Jari jakoi lopuksi Marja Lievosen mietteen;

“Ihmisen katoaminen on suuri mysteeri. Se herättää hämmennystä ja loputtomia kysymyksiä siitä, miten joku voi hävitä tietymättömiin aikakautena, jona yhteydenpitovälineet ovat huippuluokkaa ja jälkien peittäminen lähes mahdoton”

 

Palkitut, Tuuri, 2024. Kuva: Heikki Maukonen Huomionosoituksia jaettiin runsaasti. Monet ansioituneet vapaaehtoiset saivat kiitosta ja kunniaa. Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkö Aki Valonen toi esiin huomionosoituksen saajien nimiä ja tekoja.

Pronssinen ansiomitali

 • Anu Lohikoski
 • Heli Hietala
 • Pekka Yli-Juuti
 • Piia Vedenjuoksu
 • Juha Kari
 • Matti Latomäki
 • Satu Toijala-Saari
 • Asko Valkeinen
 • Jukka Tauriainen
 • Jarmo Kytöjoki
 • Maiju Peltonen
 • Miia Ahonen
 • Veli-Matti Paananen
 • Pekka Haapamäki
 • Harri Kaikkonen
 • Marja-Liisa Kananen
 • Kaija Kettunen-Mattila
 • Mika Virta
 • Annika Isomäki

Erikoisluokan pronssinen ansiomitali

 • Suvi Linjamäki
 • Antti Asuinmaa
 • Petri Karlsson

Hopeinen ansiomitali

 • Anne Mattila
 • Minna Turunen
 • Tauno Rauma

Erikoisluokan hopeinen ansiomitali

 • Juhani Alkio
 • Mikko Koljander (luovutettu Vapepa Foorumissa)

Vapepan maakunnallinen viiri

 • Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaa

MPK:n rautainen ansiomitali

 • Tave Rautiainen

Vapepan pyrkyripalkinto

 • Suvi Linjamäki

Paljon onnea kaikille huomionosoituksen saaneille!

Vapepa 60 vuotta juhlaseminaarissa jaetaan lisää huomionosoituksia, mm. kultaiset ansiomitalit ja ansioristit.

Huomionosoitusohje ladattavissa tästä, huomionosoituksia voi ehdottaa tästä.

Kylät osana auttajaverkostoa, luennoijana Heikki Peräaho, Eteläpohjalaiset Kylät.

Heikki, Suomen Kylät ry:n asiantuntija, piti innostavan luennon siitä, kuinka Suomen Kylät Kyläturvallisuus 2025-hanke edistää kyläyhteisöjen turvallisuutta ja hyvinvointia. Hän kertoi, kuinka Suomen Kylät ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka yhdistää yli 4 000 kyläyhdistystä ja kylätoimijaa eri puolilla maata.

Hän kertoi myös, kuinka Kyläradio on uusi ja innovatiivinen tapa pitää yhteyttä kyläläisten kesken sekä normaalioloissa että poikkeustilanteissa.

Hän kertoi myös, kuinka Suomen Kylät ry on aktiivisesti mukana Vapepan toiminnassa ja kuinka sen jäsenyhdistykset ovat perustaneet hälytysryhmiä, jotka ovat valmiita auttamaan kadonneiden etsinnässä, ensihuollossa, henkisessä tuessa ja muissa auttamistilanteissa. Hän kertoi, että Suomen Kylät ry on toiseksi suurin Vapepan jäsenjärjestö, heti SPR:n jälkeen, ja että sen hälytysryhmiä on yli 200 eri puolilla Suomea.

Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuushankkeesta voi lukea lisää https://suomenkylat.fi/materiaalipankki/kylaturvallisuus ja Kyläradioista https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/artikkelit/kylaradioiden-kayttoonotto-helpottui.

 

Teknologia turvallisuuden muuttajana, luennoijana videoyhteydellä Panu Moilanen Jyväskylän Yliopistosta.

Panu piti kiehtovan luennon siitä, kuinka teknologia on muuttanut turvallisuuden kenttää. Hän puhui videon välityksellä ja kertoi, kuinka informaatiovaikuttaminen ja kyberuhkat ovat nykyajan haasteita, joita vastaan meidän kaikkien on osattava puolustautua.

Luennon jälkeen keskusteltiin siitä, kuinka Vapepa voisi edistää digiosaamista vapaaehtoistensa ja yhteistyökumppaneidensa keskuudessa. Pohdittiin, kuinka digiosaaminen on tärkeä perustaito, joka auttaa sekä arjessa että häiriötilanteissa.

Kuinka pienillä teoilla, kuten salasanojen vaihtamisella ja lähteiden tarkistamisella, voimme lisätä omaa ja läheistemme kyberturvallisuutta, tähän alle pari linkkiä.

 

Valmiusavauksen päätteeksi valmiuskoulutussuunnittelija Minna Laihorinne (Vapepa-koordinaatio) ja valmiuspäällikkö Aki Valonen (SPR:n Länsi-Suomen piiri) kertoivat tulevista Vapepan juhlavuoden tapahtumista ja päättivät varsin runsaslukuisen valmiusavauksen.

Vapepan juhlavuoden teemat

Vapaaehtoisten kiittäminen

 • Verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisiin ja on aika kiittää
 • Tapahtuman keskiössä on vapaaehtoisten tekemän työn näkyväksi tekeminen

Vapepa-verkoston näkyvyys ja tunnettuus

 • Tuodaan esille verkoston tekemää laajaa vapaaehtoistoimintaa
 • Koulutettujen vapaaehtoisten monipuolisen osaamisen esille nostaminen
 • Historian näkyväksi tekeminen ja tulevaisuuden näkymät

Yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen

 • Verkoston sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen
 • Viranomaisyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen
 • uusien toimintamuotojen ja tarpeiden tunnistaminen

Vapepa 60 vuotta juhlaseminaari pidetään Seinäjoella 13.-14.4.2025 ja sinne voi ilmoittautua jo nyt sivulla https://vapepa.fi/2024/01/26/vapepan-60-vuotisjuhlaseminaari/.

Vuoden 2025 Länsi-Suomen piirin valmiusavaus pidetään tuttuun tapaan Tuurissa 1.2.2025, laita jo kalenteriisi.

Valmiusavauksen järjesti Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri, Opintokeskus Siviksen tuella.