Uimaharjun koululla harjoiteltiin evakuointia

Joensuun Uimaharjun koulun oppilailla oli lauantaina 1.10. erilainen koulupäivä, kun 149 oppilasta ja koulun henkilökunta harjoittelivat SPR Uimaharjun osaston johdolla koulun evakuoimista sisätiloihin. Harjoitus oli osa SPR:n valtakunnallista Äkkilähtö-harjoitusta, jota seurattiin tilannekeskuksesta Helsingissä.

”Huomio, tämä on harjoitus…”

Harjoitus käynnistyi klo 9.00 Vapepan pelastuskoiranäytöksellä, kun Pohjois-Karjalan Pelastuskoirat ry:n Minna Piiroinen ja Tarmo esittelivät osaamistaan koulun oppilaille. Kesken näytöksen koulun keskusradiosta kajahtaa ilmoitus siirtyä sisätiloihin. Viereisellä kantatiellä 73 on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka seurauksena säiliörekasta valuu vaarallista kemikaalia tielle ja höyrystynyt rikkidioksidipilvi on liikkeellä kohti koulua. Tilanne on oikeastikin mahdollinen, sillä 2km päässä sijaitseva metsäteollisuusyritys käyttää kyseistä kemikaalia prosesseissaan.

 

Vapepa-koiranäytös kiinnosti oppilaita, kuva: Mika Korppinen

Vapepa-koiranäytös kiinnosti oppilaita, kuva: Mika Korppinen

”..koulun lähistöllä on tapahtunut kemikaalionnettomuus. Siirtykää oman opettajan johdolla rauhallisesti omaan kotiluokkaan..”

Oppilaat siirtyivät pihalta ripeästi, mutta hallitun rauhallisesti omiin kotiluokkiinsa, joissa täyttivät opettajiensa johdolla henkilökohtaiset evakuointikorttinsa. Samaan aikaan koulun koneellinen ilmastointi suljettiin ja Punaisen Ristin vapaaehtoiset sulkivat ja valvoivat koulun ovia. Tämän jälkeen oppilaat siirtyivät apulaisrehtori Mika Norpan keskusradion kautta antamien ohjeiden mukaisesti luokka kerrallaan evakuointipisteelle koulun liikuntasaliin rekisteröitäviksi. Kukin oppilas kirjattiin evakuointipöytäkirjaan, heidän terveydentilaansa liittyvät huomiot listattiin ja Jokaiselle annettiin numeroitu rintamerkki. Kirjatut oppilaat siirrettiin kahtia jaetun salin toiseen osaan odottamaan jatkotoimenpiteitä ja saamaan lisätietoa vaaratilanteissa toimimisesta.

Oppilaat rekisteröitiin evakuointipöytäkirjaan, kuva: Mika Korppinen

Oppilaat rekisteröitiin evakuointipöytäkirjaan, kuva: Mika Korppinen

 

Iltapäivällä lounastauon jälkeen oppilaat tutustuivat turvallisuusteemaan erilaisilla toimintarasteilla kiertäen. Rastit oli suunnattu eri luokkatasot huomioiden hieman erilaisiksi.

  • 1-2. luokat suorittivat tulipalosta pelastautumiseen liittyvän konttausradan ja perehtyivät hätänumeroon soittamiseen sekä saivat opetusta perusensiaputaidoista.
  • 3-6. luokat harjoittelivat tulipalon sammutusta sankoruiskulla ja jauhesammuttimella sekä rasvapalon tukahduttamista sammutusliinalla. Lisäksi ensiapurastilla harjoiteltiin tajuttoman auttamista kylkiasentoon sekä henkisen ensiavun toimenpiteitä.
  • 7-9. luokat kertasivat perusensiaputaitoja sekä latasivat hätäkeskuksen 112– ja SPR:n ensiapusovelluksen puhelimeensa. Lisäksi perehdyttiin myrskyihin ja sähkökatkoihin varautumiseen kotivara-rastilla sekä rikoslakiin ja sosiaalisen median käyttöön nuorten näkökulmasta poliisin nuorten tiimin rastilla.

Kaikkiaan evakuointiharjoitus sujui kouluympäristössä hyvin, sillä opetushenkilökunnasta oli suuri apu opastettaessa ja liikuteltaessa suuria ryhmiä. Kirjaamistoimenpiteet sujuivat joustavasti hyvän suunnittelun ja riittävän joukon ansiosta.

 

08 Äkkilähtö Uimaharju 01OCT16_mika korppinen (1080)

Harjoituksen johtajana toimi Markku Kasurinen ja iltapäivän rastikoulutuksen johtajana Berit Kasurinen SPR Uimaharjun osastosta. Uimaharjulaisten lisäksi harjoitukseen osallistui vapaaehtoisia myös Outokummun osastosta sekä Joensuun seudun henkisen tuen alueellisesta ryhmästä. Lisäksi rastikoulutusta omalta osaltaan olivat mahdollistamassa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Enon yksikkö, Turvaa maaseudulle –hanke, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto SPEK sekä Itä-Suomen poliisilaitoksen Joensuun nuorten tiimi.

 

KUVIA HARJOITUKSESTA:

Päivi kirjaa oppilaan tiedot evakuointipöytäkirjaan, kuva: Mika Korppinen

Päivi kirjaa oppilaan tiedot evakuointipöytäkirjaan, kuva: Mika Korppinen

Berit opastaa oppilaita toimimaan oikein hätätilanteessa, kuva: Mika Korppinen

Berit opastaa oppilaita toimimaan oikein hätätilanteessa, kuva: Mika Korppinen

Niina opettaa ensiapua, kuva: Mika Korppinen

Niina opettaa ensiapua, kuva: Mika Korppinen

Pelastuslaitoksen Enon yksikkö antaa alkusammutuskoulutusta lapsille, kuva: Mika Korppinen

Pelastuslaitoksen Enon yksikkö antaa alkusammutuskoulutusta lapsille, kuva: Mika Korppinen

Pelastuslaitoksen Enon yksikkö opettaa lapsille rasvapalon sammuttamista sammutuspeitteellä, kuva: Mika Korppinen

Pelastuslaitoksen Enon yksikkö opettaa lapsille rasvapalon sammuttamista sammutuspeitteellä, kuva: Mika Korppinen