Turun partiolaiset ovat innokkaita Vapepa-aktiiveja

Kari Vuolalle on partiouraa kertynyt 45 vuotta ja Vapepa-toimintaakin jo pitkältä ajalta.

– Aloitin vuonna 1972 Turussa Auran Tähti Pojat- partiolippukunnassa. Olin välillä taustatehtävissä, mutta päädyin uudelleen aktiivitehtäviin. Muokkasimme johtoporukaksi partiojohtajaneuvoston, josta puolet on nykyjohtajia ja puolet vanhempia. Toimimme tällä mallilla pari vuotta ja tämän vuoden alusta keskitimme hallinnon kolmen hengen johtoryhmälle, jossa aloitin lippukunnanjohtajana.

Lippukuntamme täyttää 100 vuotta tänä keväänä. Toimintavuosien aikana lippukunta on tarjonnut tuhansille harrastusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä jäsenmäärä on lähes sata.

Turussa Vapepa-toiminta on käynnistetty 1970 ja partiolaiset olivat hyvin edustettuna jo perustavassa kokouksessa.

Mieleenpainuvia kokemuksia

– Ensimmäisiä Vapepa-tapahtumia, joissa muistan olleeni mukana, oli maastoetsintäharjoitus. Myöhemmin keskityin viestitoimintaan. Olen suorittanut viestitoiminnan valmiuskouluttajakoulutuksen ja pitänyt viestikursseja partiolaisille sekä muille Turun vapepalaisille.

– Turun Vapepalla on oma johtovaunu ja sen viestiosassa tulee suoritettua viestitehtäviä. Johtamisen apuvälineenä on seurantalaitteita, joilla saa johtovaunun kartalla näkymään etsintäjoukkojen liikkumisen ajantasaisesti. Seurantalaitteilla tuotetaan tietoa, jolla johto voi määritellä seuraavan tehtävän ennakoiden.

– Toimin myös valmiuspäivystäjänä. Meillä on kolme valmiuspäivystäjää, joille hälytyspuhelut jakautuvat. Ennakkohälytyksiä on tullut, vaikka Vapepaa ei lopulta olisi etsintään hälytettykään.

Vuosi 2016 oli hiljaisin aikoihin. Turussa oli vain neljä etsintään johtanutta hälytystä. Muutamia hälytyksiä peruttiin, kun oltiin jo matkalla paikalle. Edellisvuonna hälytyksiä oli 13.

– Mieleenpainuvimpia Vapepa-kokemuksia oli ensimmäinen maastoharjoitus, missä olin mukana. Yksi kohdehenkilöistä osui omalle kohdalle. Mustikanvarpujen seasta etsittävää ei nähnyt ennen kuin kahden metrin päästä, Vuola muistelee.

– Parasta on auttamisen tunne. Kaikkein hienointa, on kun löydetään kadonnut tarpeeksi ajoissa. Vaikka etsintä ei päättyisi suotuisasti, näkee kuinka kiitollisia läheiset ovat avustamme.

Turun partiolaiset ovat aktiivisia viestitoiminnassa ja maastoetsinnässä

Turun partiolaiset ovat olleet aktiiveja erityisesti viestitoiminnassa, mutta myös muonituksessa ja maastoetsinnässä.

– Vapepan toimialoista meillä on etsijöitä määrällisesti eniten. Isosta jäsenmäärästä johtuen saamme liikkeelle paljon etsijöitä; kolmen tunnin sisällä jopa 70 etsijää. Harjoituksiin ja koulutuksiin osallistuminen on kuitenkin haasteellista, kun partiotoiminnassa on usein omia aktiviteetteja viikonloppuisin.

– Partiolainen osaa liikkua luonnossa ja siten toimia etsintäryhmän jäsenenä. Lisäkoulutukseksi on kurssi juuri meneillään: järjestämme Turussa yhdistetyn etsintä- ja viestikurssin. Kurssi sisältää kaupunki-iltoja ja  viikonlopun, jossa viimeisenä päivänä on iso harjoitus, Vuola mainostaa.

Aktiivista työtä Vapepan eteen

Vuola on ollut aktiivisesti edistämässä partiolaisten Vapepa-toimintaa.

– Meillä on ollut messuosasto partiopiirin lippukuntapäivillä. Siellä olemme tarjonneet viesti- tai etsintäkurssia. Olemme myös luvanneet tulla kertomaan yksittäiselle lippukunnalle Vapepa-toiminnasta.

Tavoitteena on saada kuluvan vuoden aikana ainakin kolmeen Varsinais-Suomen toimikuntaan uusia partiolaisosallistujia. Tarkoituksena on toiminnan aktivoiminen Raisiossa, Loimaalla ja Paraisilla.

– Yleisimmät etsintätehtävät Turussa koskevat yksinasuvia vanhuksia. Siellä voi olla kenen tahansa meistä isovanhemmat tai vanhemmat seuraavina etsittävinä. Näitä tilanteita varten on hyvä, että löytyy koulutettu joukko, joka pystyy toimimaan viranomaisten apuna yhteisten pelisääntöjen mukaan, Vuola muistuttaa.