Tietoa Vapepan rahojen käytöstä vuonna 2015

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun menot olivat vuonna 2015 yhteensä 1 150 000 €. Kustannukset katetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja Punaisen Ristin katastrofirahastosta.

Rahoista käytettiin 40 prosenttia valtakunnalliseen koordinaatioon, 45 prosenttia maakunnallisiin toimintoihin ja 15 prosenttia OHTO- järjestelmän kehittämiseen.

Vapepan valtakunnallinen koordinaatio

Kaksi kolmasosaa valtakunnallisista kuluista syntyi Vapepa-verkoston koordinaatiosta, koulutussuunnittelusta, viestinnästä ja muista Vapepan toimintoihin liittyvistä henkilöstökuluista. Kokouksien ja koulutuksien käytännön järjestelyihin (esimerkiksi valtakunnalliset koulutukset ja piirien valmiusavaukset) käytettiin kymmenesosa rahoista. Loput kulut aiheutuivat matkoista, hankinnoista (esim. Vapepa-banderolleja ja teknisiä apuvälineitä), toimistokuluista ja ulkopuolisista palveluista.

Valtakunnallisesti järjestettiin kolme Vapepa-johtaja – ja yksi valmiuskouluttajakoulutus sekä täydennyskoulutus valmiuskouluttajille.

Maakunnallinen toiminta

Maakuntien (piirien) kustannuksista vajaa kaksi kolmasosaa meni henkilöstökuluihin. Matkoihin, hallintokuluihin sekä koulutus- ja kokouskuluihin käytettiin yhteensä noin neljäsosa. Loput kustannukset aiheutuivat vuokrista, kalustosta ja viestinnästä.

Toiminnan suhde kuluihin vaihtelee vuosittain. Tämä johtuu toiminnan luonnollisesta vaihtelusta eri alueilla ja eri vuosina. Vaihteluun vaikuttavat mm. hälytysten määrät, viranomaisten aktiivisuus ja lähialueilla pidetyt harjoitukset.

Poliisirahat käytetään koulutukseen, varusteisiin ja hälytysjärjestelmän ylläpitoon

Poliisisopimuksen mukaisesti Vapepalle maksetaan 400 euron korvaus hälytystä kohden. Päätöksen näiden rahojen käytöstä tekee yleensä maakuntatoimikunta tai valmiuspäällikkö, joskus myös paikallistoimikunta.

Sopimuksen mukaisesti rahoja saa käyttää alueellisesti koulutukseen, varusteiden hankintaan ja hälytysjärjestelmän ylläpitoon.
Piirit järjestivät vuonna 2015 yhteensä 268 koulutusta eri puolella Suomen. Valtaosa näistä oli etsinnän peruskursseja (66), pelastuspalvelun peruskursseja (27), ensihuollon peruskursseja (25) ja viestitoiminnan peruskursseja (19).
* * *
Selvitys Vapepan rahojen käytöstä käsiteltiin Heimari VII -kokouksessa Tuusulassa 14.5.2016.