Tavoitteena toiminnan tuottaminen

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Suomenselän paikallistoimikunta heräteltiin useamman talven unilta 25.4. Alavudella. Alavuden kulttuurikeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla järjestöedustajia Ähtäristä, Alavudelta, Lehtimäeltä ja Kuortaneelta sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiuspäällikkö Aki Valonen Seinäjoelta.

Mikä paikallistoimikunta?

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunta koordinoi alueellisesti pelastuspalvelujärjestöjen ja paikallisten turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa. Tarkoituksena on tuottaa toimintaa joka tukee niin yksittäisten henkilöiden, kuin yhteisöjen ja kuntien turvallisuutta ja varautumista laaja-alaisena järjestöjen, viranomaisten ja kuntatoimijoiden yhteistyönä. Tarkoituksena on rakentaa turvallisuusverkostoja yli kuntarajojen ja tuottaa toimintamalleja erilaisiin häiriötilanteisiin ja niistä toipumiseen. Näitä häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi myrskyt, veden- ja sähkönjakelun häiriöt, tulipalot, pandemiat, epidemiat tai laajat onnettomuustilanteet.

Suomenselän paikallistoimikunta järjestäytyy uudelleen

Suomenselän paikallistoimikunnan perustamiskokouksen aluksi Vapepan valmiuspäällikkö Aki Valonen pohjusti toimikunnalle suuntalinjoja sekä mahdollisia malleja toiminnan organisoitumisen pohjalle. Käyttöön valittiin malli, jossa oli kolme toiminnan päävastuualuetta:

  1. Ohjelmaryhmän tehtävänä on aluetoiminnan yleinen organisointi, alueellinen ohjeistus ja toimintaan sitouttaminen ja mm. alueellinen riskienhallintasuunnitelma. Ohjelmaryhmä miettii myös tapoja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseksi järjestöjen, kuntien ja viranomaisten suuntaan.
  2. Koulutus- ja harjoitusryhmä miettii alueellista koulutussuunnittelua ja toteuttamista, yleisiä ja monistettavia harjoitussuunnitelmia ja toimintamalleja sekä sisäistä tiedottamista. Tehtävänä on myös kartoittaa koulutustarjontaa ja alueellisia koulutustarpeita; Johtamiskoulutuksia ja -harjoituksia, järjestökoulutuksia, infoja ja yleisötilaisuuksiin osallistumista.
  3. Alueellisen valmiusryhmän vastuulla on hälytysjärjestelmän ylläpito, operatiivisen toiminnan johtaminen ja resurssointi, viranomaisyhteistyön operatiivinen hallinta ja vapaaehtoisten toipumissuunnittelu (mm. henkinen ensiapu).

Muutamia nimeämisiä koordinaatioryhmiin tehtiin jo valmiiksi, ryhmien kokoonpanoa täydennetään seuraavassa palaverissa. Sovittiin kuitenkin, että näin aluksi ohjausryhmien toimintaan osallistuvat kaikki toimikunnan jäsenet, toiminnan vakiinnuttua voidaan tehtäviä selvemmin jakaa.

Tervetuloa mukaan alueellisen auttajaverkoston rakentamiseen

Seuraava yhteinen suunnittelukokous pidetään Alavudella 28.5. Mukaan toivotaan laajalti pelastuspalvelutoiminnasta ja varautumisesta kiinnostuneita kuntatoimijoita, alueellisia viranomaisia, järjestöedustajia sekä muita valmiustoiminnasta kiinnostuneita koko paikallistoimikunnan alueelta ( Alajärvi, Vimpeli, Soini, Kuortane, Alavus, Töysä ja Ähtäri ).

Lisätietoja
Suomenselän paikallistoimikunnan puheenjohtaja Petri Karlsson, p. 050 345 0974, petri.karlsson@gmail.com