Webinaari: Turvaa omaan asuinympäristöösi osa 3

25.06.2020

Kaikille avoimessa webinaarisarjassa on mielenkiintoisia aiheita ja luennoitsijoita. Teemoista on hyötyä sinulle itsellesi, mutta myös omalle yhteisöllesi.
Kuuntele kaikki tai osallistu sinua kiinnostaviin iltoihin!
Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/turvaaomaanasuinymparistoosi
Torstaisin klo 18-19.15
Kesäkuu 2020 teemana – Oma turvallisuus ja muiden auttaminen

Kolmannessa 25.6. kello 18 alkavassa webinaarissa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Juha Turkulaisen aiheena:
Vapaaehtoiset auttamisketjussa viranomaisten apuna.

Seuraavat webinaarit tulossa elokuussa, aiheena silloin Sydänterveys ja elvyttämisen taito.

Webinaarit järjestää “Iskua Etelä-Pohjanmaalle” -hanke
1.2.2020 käynnistyi Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Ely- keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella.
Hankkeen päätavoitteena on alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä. Etelä-Pohjanmaalla asuu Suomessa eniten ihmisiä haja-asutusalueilla. Viiveet ensihoidolla saavuttaa potilas ovat joskus pitkiä ja ihmisen mahdollisuudet selviytyä sydänpysähdystilanteessa ovat heikot, jos elvytystä ei osata tai uskalleta aloittaa välittömästi.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten osaamista ja rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa
eli pelastaa ihmishenkiä!
Lisätietoa:
Minna Laihorinne
Hankekoordinaattori
puh. 050- 540 5577
minna.laihorinne@sydan.fi