Webinaari: Turvaa omaan asuinympäristöösi osa 2

11.06.2020 klo 18:00-19:15

Kaikille avoimessa webinaarisarjassa on mielenkiintoisia aiheita ja luennoitsijoita. Teemoista on hyötyä sinulle itsellesi, mutta myös omalle yhteisöllesi.
Kuuntele kaikki tai osallistu sinua kiinnostaviin iltoihin!
Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/turvaaomaanasuinymparistoosi
Torstaisin klo 18-19.15
Kesäkuu 2020 teemana – Oma turvallisuus ja muiden auttaminen

Toisessa 11.6. kello 18 alkavassa webinaarissa Janne Säilän ja Kati Partasen aiheena:

Keinoja henkisen kuormittavuuden säätelyyn auttajana
Miten uskallan toimia elvytystilanteessa?
Minkälaisia tunteita auttajalla on?
Miten puran auttamistilanteen?

Seuraava webinaari 25.6.

Webinaarit järjestää “Iskua Etelä-Pohjanmaalle” -hanke
1.2.2020 käynnistyi Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Ely- keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella.
Hankkeen päätavoitteena on alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä. Etelä-Pohjanmaalla asuu Suomessa eniten ihmisiä haja-asutusalueilla. Viiveet ensihoidolla saavuttaa potilas ovat joskus pitkiä ja ihmisen mahdollisuudet selviytyä sydänpysähdystilanteessa ovat heikot, jos elvytystä ei osata tai uskalleta aloittaa välittömästi.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten osaamista ja rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa
eli pelastaa ihmishenkiä!
Lisätietoa:
Minna Laihorinne
Hankekoordinaattori
puh. 050- 540 5577
minna.laihorinne@sydan.fi