Vapepa-johtajakoulutus

23.03.2024 - 24.03.2024 klo 09:00 Turku

 

Valtakunnallinen Vapepa-johtajakoulutus järjestetään 23.-24.3.2024 Turussa (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Pääsyvaatimukset:
Koulutukseen valittavan edellytetään tuntevan hyvin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa ja viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Hänen tulee olla osallistunut aktiivisesti Vapepan toimintaan (kokemusta tulee olla etsintä-, ensihuolto- ja viestitoiminnasta – sekä hälytystehtävistä).

Hakijalla tulee olla suoritettuna kaikki Vapepan peruskurssit (ensihuolto-, etsintä-, viesti-, ja pelastuspalvelun peruskurssi) tai vastaavat tiedot ja taidot muuten hankittuna. Harkinnanvaraisesti, jos jokin em. kursseista puuttuu, sen voi suorittaa Vapepa-johtajakoulutuksen jälkeen, jonka jälkeen saa viralliset Vapepa-johtajatunnukset ja -oikeudet. Etusija koulutukseen valittavista on niillä, joilla peruskurssit ovat suoritettuna.

 

Hakeutuminen koulutukseen:

Ole yhteydessä oman alueesi Punaisen Ristin valmiuspäällikköön ja keskustele koulutukseen osallistumismahdollisuudesta. Yhteystiedot:  piiritoimiston valmiuspäällikkö

Linkki hakulomakkeeseen: https://www.lyyti.in/Hakemus_Vapepajohtaja2024