PERUTTU: Varautumisen erikoiskurssi 8

16.05.2020 - 17.05.2020 Peräseinäjoki

Kurssipaikkana Ahonniemen leirikeskus Peräseinäjoella.

Varautumisen erikoiskurssi on valtakunnallista erikoistason varautumisen kouluttajakoulutusta, jossa keskitytään vapaaehtoisten (4.sektori) ja järjestöjen
(3.sektori) käyttöön kuntien ja kaupunkien varautumisessa, sekä MPK:n käyttömahdollisuuksiin kouluttajana.

Koulutus on osallistujille maksutonta. Kurssin toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa MPK:n valtakunnallinen varautumiskoulutuksen kehittämisryhmä ja sen asettama kurssinjohtaja.

Kurssin kohderyhmänä on erityisesti em. koulutusverkostohankkeen alueellisten yhteistyöryhmien (KOVER) edustajat, MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden valtakunnallinen ja alueellinen johto ja varautumiskouluttajat sekä Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien keskeisin viranhaltijajohto.
Kurssin tavoitteena on vuorovaikutuksen keinoin tarjota osallistujille tukea, lisätietoa ja parhaita käytäntöjä varautumiskoulutuksen järjestämisestä liittyen erityisesti kuntien ja kaupunkien varautumiseen. Painopisteenä ovat mm. alueellinen valmiuskeskus (AVAK) toimintamalli sekä järjestöyhteistyön onnistumisen eväät Etelä-Pohjanmaan kokemuksen näkökulmasta.

Lisätietoja kurssinjohtaja Juhani Alkio p. 040 725 4531 ja ilmoittautuminen MPK:n sivuilta: www.mpk.fi/koulutuskalenteri

Ilmoittaudu mukaan