Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan syyskokous

21.10.2021 - 21.10.2021 klo 18.00 Oulu

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan syyskokoukseen

Kokous pidetään torstaina 21.10.2021 klo 18.00 Punaisen Ristin kurssi- ja koulutuskeskus Hietalinnassa, Vaaskiventi 10, 90500 Oulu.

Maakuntatoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja yhteisöjen nimeämät maakunnan alueella toimivan jäsenorganisaation nimeämät edustajat.
Näiden lisäksi maakuntatoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä, joita voivat olla viranomaisedustajat, paikallistoimikuntien edustajat, valmiuskouluttajat, valmiuspäivystäjät ja Vapepa-johtajat. Vapepan Pohjois-Pohjanamaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan puheenjohtajana toimii Esa Erkkilä,Punainen Risti ja varapuheenjohtajana Pekka Pietilä, Punainen Risti. Kokouksen asialista on lähetetty jokaiselle maakuntatoimikunnan edustajalle sähköpostitse.

Jäsenorganisaatiot                             

Autoliitto
Kainuun Nuotta ry
Karavaanarit
Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Maanpuolustusnaisten liitto
Metsästäjät
4H
Naisten Valmiusliitto
Oulujokilaakson Pelastuskoirat ry
Oulun seudun karavaanarit
Pohjanmaan Partiolaiset
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
Suomen Meripelastusseura
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Lentopelastusseura
Suomen Palveluskoiraliitto
Suomen Pelastuskoiraliitto
Pohjois-Suomen Pelastusliitto
SPEK
Suomen Punainen Risti
Suomen Radioamatööriliitto
Pohjois-Suomen Reserviupseeripiiri
Reserviläisliitto
Sukeltajaliitto
WWF

Viranomais- ja asiantuntijajäsenet

Autoliiton tiepalvelu
AVI/pelastus
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun poliisilaitos
Oulun hätäkeskus
Rajavartiolaitos/Merivartiosto
Oulun kaupunki
Valmiuskouluttajien edustaja
Jokilaaksot
Kajaani
Kuusamo
Oulun seutu
Pudasjärvi-Taivalkoski
Kuhmo-Sotkamo
Ylä-Kainuu

Tervetuloa kokoukseen!

Päivi Jurvakainen
Valmiuspäällikkö
p. 040 522 4696
paivi.jurvakainen@punainenristi.fi