Vapepan peruskurssi

18.03.2017 klo 9:00 - 16:30 Tampere

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimivien järjestöjen jäsenille ja muille asiasta
kiinnostuneille.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistujalla on selkeä kuva Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta ja roolista osana virallista pelastustoimintaa ja hän on motivoitunut toimimaan Vapepassa.